LIFE – Learning to innovate with families

Forskningsprosjekt

LIFE – Learning to innovate with families

Hovedfokuset i LIFE er at sosialarbeiderne som skal hjelpe familier med sammenslåtte og komplekse problem trenger innovative tilnærminger og ferdigheter. Utvikling av ny kunnskap, kompetanse og metoder står derfor sentralt. Fem land deltar: Sverige, Slovenia, Italia, Portugal og Norge.


Prosjektpersiode: 2016-2019.

Finansering: EU, Erasmus+.