Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Studsrød, Ingunn; Paulsen, Veronika; Kvaran, Inge; Mevik, Kate Eileen. (2019) Barnevernspedagog en grunnbok. Universitetsforlaget. 2019. ISBN 9788215032504.

Del av bok/rapport

  • Haugen, Gry Mette D.; Paulsen, Veronika. (2019) Betydning av frivillig arbeid knyttet til inkludering av nylig bosatte barn og deres familier. Vente, håpe, leve. Familier på flukt møter norsk hverdagsliv.
  • Paulsen, Veronika; Studsrød, Ingunn. (2019) Barnet i sentrum for barnevernspedagogens yrkesutøvelse. Barnevernspedagog en grunnbok.
  • Paulsen, Veronika; Kittelsaa, Anna. (2018) Bruk av foto i kvalitative intervjuer med barn. Marginalitet,sårbarhet, mestring. Metodiske utfordringer i praksisnær forskning.
  • Tøssebro, Jan; Paulsen, Veronika. (2014) Foreldres deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Oppvekst med funksjonshemming.
  • Tøssebro, Jan; Paulsen, Veronika; Wendelborg, Christian. (2014) En vanlig familie? - om parforhold, familiestruktur og belastninger. Oppvekst med funksjonshemming.
  • Wendelborg, Christian; Paulsen, Veronika. (2014) Inkludering i skolen - inkludering på fritida?. Oppvekst med funksjonshemming.

Rapport/avhandling