Fattigdom, barnas omsorgsbetingelser og levekår – barnevernets ansvar?

Forskningsprosjekt

Fattigdom, barnas omsorgsbetingelser og levekår – barnevernets ansvar?

– Om barnevernets arbeid med barn og familier som lever med vedvarende lav sosioøkonomisk status

Hovedformålet med studien er å få mer kunnskap om hvem barn og familier med vedvarende lav sosioøkonomisk status i kontakt med det norske barnevernet er, og hvordan det går med disse barna over tid. Det er viktig å få mer kunnskap om familier med lav sosioøkonomiske status og deres livssituasjon slik den oppleves for barna og foreldrene selv, og hvordan deres situasjon framstår for barnevernet.

Vi søker kunnskap som samlet kan si oss noe om utfallene av møtene mellom barna, familiene og barnevernet og hva som kan være virksom hjelp for disse barna og foreldrene.


Prosjektperiode: 2017–2021
Finansiering: Bufdir