Akutte beslutninger i barnevernet

Forskningsprosjekt

Akutte beslutninger i barnevernet

En vesentlig andel av barnevernets beslutninger tas i hast.

Prosjektet utforsker følgende problemstillinger:

  • Hva er en akutt beslutning?
  • Hvilke vurderinger ligger til grunn?
  • Hva kjennetegner familiene som er involverte?

Foreldre som har hatt ett eller flere barn akuttplasserte, er intervjuet i en spørreundersøkelse. I tillegg gjennomføres gruppeintervjuer av ansatte i Barnevernsvakta og kommunale barneverntjenester.


Publiseringer fra prosjektet:

Storhaug, Anita S.; Kojan, Bente Heggem. (2017) Emergency out-of-home placements in Norway: Parents' experiences. Child & Family Social Work. DOI: 10.1111/cfs.12359


Prosjektperiode: 2014–2018

Finansiering: NTNU