Bakgrunn og aktiviteter

Anne Borg tiltrådte som prorektor for utdanning ved NTNU 1. august, 2017.

Hun var dekan ved Fakultet for naturvitenskap 1. august, 2013 - 31. juli, 2017 og prodekan for utdanning i perioden 2005-2013 ved fakultetet. Anne Borg har vært professor i material- og faststoff-fysikk siden 1998 ved Institutt for fysikk.

Bakgrunn

Anne Borg (født 1958) er sivilingeniør i teknisk fysikk fra NTH (1982) og har doktorgrad i fysikk fra NTH (1988).

Profesjonelle medlemskap

 • Norsk Fysisk Selskap (NFS), President 2004-2007
 • Det Kongelige Norske Videnskaps-Akademi (DKNVS)
 • Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA)

Komiteer (utvalg)

 • Styremedlem, Institutt for fysikk 1997-1999
 • Komiteer i Vetenskapsrådet, Sverige, 2001-2014
 • Medlem i IUPAP Working Group on Women in Physics, 2004-2011
 • Styremedlem, Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) 2005-2006
 • Styremedlem, MAX-lab, Lund, Sverige, 2006-2010
 • Styremedlem, Abelstyret fra 2010
 • Styremedlem, DKNVS fra 2016
 • Styremedlem, Sit fra 2017

For mer informasjon, se min CV til venstre under kontaktinformasjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner