Bakgrunn og aktiviteter

Rektor er øverste leder for NTNUs faglige og administrative virksomhet.

Kontakt på epost rektor@ntnu.no


Anne Borg tiltrådte som rektor ved NTNU 13. desember 2019.

Anne Borg var konstituert rektor ved NTNU 21. august 2019–12. desember 2019. Hun var prorektor for utdanning ved NTNU 1. august 2017–20. august 2019. Hun var dekan ved Fakultet for naturvitenskap 1. august 2013–31. juli 2017 og prodekan for utdanning i perioden 2005–2013 ved samme fakultet. Anne Borg har vært professor i material- og faststoff-fysikk siden 1998 ved Institutt for fysikk. Hun er æresdoktor ved Lunds universitet fra 2018.


Bakgrunn

Anne Borg (født 1958) er sivilingeniør i teknisk fysikk fra NTH (1982) og har doktorgrad i fysikk fra NTH (1988).


Profesjonelle medlemskap

 • Norsk Fysisk Selskap (NFS), President 2004-2007
 • Det Kongelige Norske Videnskaps-Akademi (DKNVS)
 • Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA)

Komiteer (utvalg)

 • Komiteer i Vetenskapsrådet, Sverige, 2001-2014
 • Medlem i IUPAP Working Group on Women in Physics, 2004-2011
 • Styremedlem, Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) 2005-2006
 • Styremedlem, MAX-lab, Lund, Sverige, 2006-2010
 • Styremedlem, Abelstyret 2010-2018
 • Styremedlem, DKNVS 2016-2018
 • Styremedlem, Sit fra 2017
 • Leder av "Scientific Advisory Committee (SAC)" ved MAX IV fra 2017

For mer informasjon, klikk CV under kontaktinformasjon.


Ledelse og administrasjon ved NTNU


Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner