Bakgrunn og aktiviteter

Anne Borg tiltrådte som prorektor for utdanning ved NTNU 1. august, 2017.

Hun var dekan ved Fakultet for naturvitenskap 1. august, 2013 - 31. juli, 2017 og prodekan for utdanning i perioden 2005-2013 ved samme fakultet. Anne Borg har vært professor i material- og faststoff-fysikk siden 1998 ved Institutt for fysikk. Hun er æresdoktor ved Lund universitet fra 2018.

Bakgrunn

Anne Borg (født 1958) er sivilingeniør i teknisk fysikk fra NTH (1982) og har doktorgrad i fysikk fra NTH (1988).

Profesjonelle medlemskap

 • Norsk Fysisk Selskap (NFS), President 2004-2007
 • Det Kongelige Norske Videnskaps-Akademi (DKNVS)
 • Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA)

Komiteer (utvalg)

 • Komiteer i Vetenskapsrådet, Sverige, 2001-2014
 • Medlem i IUPAP Working Group on Women in Physics, 2004-2011
 • Styremedlem, Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) 2005-2006
 • Styremedlem, MAX-lab, Lund, Sverige, 2006-2010
 • Styremedlem, Abelstyret 2010-2018
 • Styremedlem, DKNVS 2016-2018
 • Styremedlem, Sit fra 2017
 • Leder av "Scientific Advisory Committee (SAC)" ved MAX IV fra 2017

For mer informasjon, se min CV til venstre under kontaktinformasjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner