Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt/arbeidsområde:

 
Personal- og arbeidsledelse for HMS-seksjonen.
HMS-seksjonen har ansvar for NTNUs HMS-system, sikkerhet og beredskap. Bedriftshelsetjenesten (BHT) ved NTNU, er en del av HMS-seksjonen. HMS-seksjonen gir råd og bistår ledere, ansatte, arbeidsmiljøutvalg og verneombud i forebyggende arbeid med helse, miljø og sikkerhet, og bidrar til å skape sunne og trygge arbeidsforhold.