Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt/arbeidsområde:

  • Systemadministrator avvikssystemet
  • Sekretær AMU
  • Systematisk HMS-arbeid
  •  Vedlikehold av HMS-avdelingens interne- og eksterne nettsider