Bakgrunn og aktiviteter

Operasjonssykepleier

Master i exercise physiology, NTNU

PhD i klinisk medisin, NTNU

Forskningsområder er fysisk aktivitet, styrketrening, opptrening etter hofte-og kneproteseoperasjon

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Aglen, Bjørg; Schnell Husby, Vigdis. (2016) Fast-track behandlingslinjer er helsefremmende for pasienter som skal opereres for slitasje i kne- og hofteledd. Helsefremming i Spesialisthelsetjenesten.