Bakgrunn og aktiviteter

Professor i visuell kultur ved Institutt for kunst- og medievitenskap. Utdannelse fra Storbritannia, med en bachelorgrad i fotografi og multimedia fra University of Westminster, deretter mastergrad og PhD i kunsthistorie fra Birkbeck College, University of London.

Underviser på studieprogrammene i medievitenskap på alle nivåer, og er særlig opptatt av å fostre studentenes ferdigheter innen akademisk skriving og forskning gjennom min undervisning og veiledning.

Tilhører forskergruppa Media Acts og er tilknyttet NFR-prosjektet Digitization and Diversity.

Faglige interesser

 • Fotografi og arkiv
 • Materialistisk medieøkologi («grønn medievitenskap»)
 • Digitaliseringsteori
 • Opphavsrett i/og visuell kultur

 

Aktuelt forskningsprosjekt

Digitization and Diversity: Potentials and Challenges for Diversity in the Culture and Media Sector - et samarbeidsprosjekt med bl.a. Handelshøyskolen BI, støttet av Norges forskningsråd gjennom KULMEDIA-programmet.

 

Verv

 • Beredningsgruppmedlem Riksbankens Jubileumsfond (2018-2022)
 • Medlem i Rådet for anvendt medieforskning (2017-2020).
 • Studieprogramleder i medievitenskap (2014-2016 og 2018).
 • Leder for instituttets forskningsutvalg (2016).
 • Representant i instituttets forskningsutvalg (2013-2015).
 • Leder for programrådet i film- og bildemedier (2010).

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Maxwell, Richard; Raundalen, Jon; Vestberg, Nina Lager. (2015) Media and the ecological crisis. Routledge. 2015. ISBN 978-0-415-70923-1.
 • Vestberg, Nina Lager; Dahlgren, Anna; Petersson, Dag. (2013) Representational Machines: Photography and the Production of Space. Aarhus Universitetsforlag. 2013. ISBN 9788771241655.

Del av bok/rapport

 • Vestberg, Nina Lager. (2016) The Ecology of the Photographic Image: Archives, Power and Materiality. (Post)Fotografisches Archivieren. Wandel Macht Geschichte.
 • Maxwell, Richard; Raundalen, Jon; Vestberg, Nina Lager. (2015) Media Ecology Recycled. Media and the ecological crisis.
 • Vestberg, Nina Lager. (2013) A Photographic Archive of Physics, or a Physical Archive of Photography? Niels Bohr and the Production of Scientific Space(s). Representational Machines: Photography and the Production of Space.
 • Vestberg, Nina Lager. (2013) The photographic image in digital archives. The Photographic Image in Digital Culture.