course-details-portlet

FM3002 - Aktuelt forskningsbasert emne 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 1/1
Muntlig eksamen

Faglig innhold

FM3002 og FM3003 er teoretiske emner i film- og medievitenskap. Undervisningen er forskningsbasert, som betyr at tema og innhold varierer etter forskningsinteressene til undervisningsstaben. Emnet gir studentene verdifull innsikt i teoretiske tilnærminger og forskningsmetoder, samt dypere kunnskap om aktuell forskning på feltet, som vil være nyttige forberedelser til arbeidet med egen masteroppgave.

Emnet undervises av vekslende forskere i staben, og aktuelle temaer kan for eksempel være: klimafiksjon, produksjonsstudier, film og medier i terrorens tid, lydstudier, medieøkologi, eller medierte forestillinger av fortiden.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter å ha fullført emnet skal studenten ha:
- dyp innsikt i et bestemt forskningsområde eller tema innen film- og medievitenskap.
- kunnskap om relevante teorier og metoder innenfor det gitte område eller tema, og dette sin plass i film- og medievitenskap.
- økt innsikt i forskningen som utføres på Institutt på kunst- og medievitenskap.

Ferdigheter
Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:
- forstå og evaluere relevante teorier og metoder, samt rekkevidden til det bestemte forskningsfeltet.
- diskutere og produsere egne forskningsresultater i lys av teorier og metoder som er relevante for det bestemte forskningsfeltet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer, visninger og individuell veiledning. Emnet kan bli undervist på engelsk eller norsk.

Studenten plikter å holde seg orientert om beskjeder fra instituttet eller emneansvarlig via Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk aktivitet

Mer om vurdering

Sluttvurderingen baseres på en semesteroppgave på 6000-8000 ord, samt en muntlig presentasjon av oppgaven. Semesteroppgaven evalueres med bokstavkarakter, hvor det muntlige fremlegget er justerende.

Det vil være obligatorisk aktivitet knyttet til semesteroppgaven etter nærmere instruks fra faglærer.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Film- og medievitenskap (MFMV)
Film- og videoproduksjon (MMPROD)
Filmvitenskap (MFILM)
Medievitenskap (MMVIT)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i film- og medievitenskap eller film- og videoproduksjon.

Kursmateriell

Pensum er på ca. 1200 sider.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Filmvitenskap
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 1/1

Utlevering 30.09.2020

Innlevering 20.10.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 1/1 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU