course-details-portlet

MV1101 - Medieteori og mediekultur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 6 dager

Faglig innhold

Hva er et medium? Hvordan blir budskap påvirket av mediene de formidles gjennom? På hvilke måter er vår kunnskap om fortiden formet av historiske medieteknologier? I dette emnet belyses slike spørsmål både gjennom medie- og kulturteoretiske perspektiver.

Gjennom arbeid med teorier og tekster som har formet medievitenskapen som disiplin, utvikler studentene innsikt i en rekke ulike kritiske tilnærminger til studiet av medier og mediekulturer, både i historiske sammenhenger og i samtidskontekster.

Emnet gir en historisk fundert innføring i begreper og teoretiske tilnærminger som utvikles og anvendes videre på fordypningsnivå i emnet MV2007 Medieanalyse og medieestetikk.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha fullført emnet har studenter:

 • Generell kunnskap om viktige aspekter ved historiske og samtidige mediekulturer.
 • Grunnleggende kunnskap om en rekke ulike teorier om medier og mediekulturer.
 • Inngående kjennskap til utvalgte begreper innenfor aktuell medievitenskapelig forskning.

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet kan studenter:

 • Forklare viktigheten av historisk og kulturell kontekst for å forstå medier.
 • Anvende relevante begreper for å undersøke ulike aspekter ved mediekulturer.
 • Kritisk evaluere ulike teoretiske resonnementer om medier og deres kulturelle relevans.
 • Planlegge og organisere et skriftlig arbeid i henhold til en oppgitt frist.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlige innleveringer

Mer om vurdering

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Sluttvurderingen består av en seksdagers hjemmeeksamen med oppgitt problemstilling. Besvarelsen skal være på 2500-3000 ord og utformes etter vitenskapelig standard.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum på ca. 1200 som oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Mediefag og kommunikasjon
 • Medier og kommunikasjon
 • Medievitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
12.12.2022

Innlevering
20.12.2022


10:00


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
24.05.2023

Innlevering
02.06.2023


10:00


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU