course-details-portlet

LBAS2002 - Informatikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 5 timer ALLE

Faglig innhold

Emnet består av programmering, systemarbeid og XML-teknologi. Emnet gir en innføring i programmering i et utviklingsverktøy, systemarbeid (systemering) med teamarbeid i et prosjekt med kobling mot database. Det gir også innføring i XML-teknologi og tilstøtende standarder for lagring og representasjon av semi-strukturelle data.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten
- kjenner til grunnleggende byggesteiner i programmering
- kjenner til prinsipper og fordeler med objektorientert programmering
- har kjennskap til ulike systemutviklingsmodeller og vet hvordan et systemutviklingsprosjekt styres, dokumenteres og gjennomføres
- vet hvordan et xml-dokument er bygd opp (trestruktur) og hvordan skjema brukes til å validere (sette krav til) struktur og datainnhold til dokumentet
- kjenner noen praktiske eksempler på konkret bruk av xml og oasis, relatert til konkrete eksempler på standarder

Ferdigheter

Studenten
- behersker enkel programmering mot filer og relasjonsdatabaser
- kan delta aktivt i team for å utforme krav til et fremtidig informasjonssystem
- kan bruke ett gitt utviklingsmiljø i kodeutvikling
- klarer å identifisere feil i programkode

Generell kompetanse

Studenten
- kan lage strukturert programkode som løser enkle problemstillinger ved å analysere gitte problemstillinger
- kan bruke informasjonsmodeller til å dokumentere informasjonssystemets visjon, brukerkrav og enkle systemkrav.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid og øvelser.
Gjennomføre et systemutviklingsprosjekt (oppgave) som inkluderer programmering og eventuelt XML.
Supplerende IKT-øvinger, tilsvarende 8 øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppgave
  • IKT-øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
- Oppgave
- IKT-øvinger

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Arkiv- og samlingsforvaltning (LTARKIV)

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.
Den kan også søkes opp på Innsida.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 11.12.2020

Innlevering 11.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU