LBAS2002 - Informatikk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer B

Faglig innhold

Emnet består av programmering, systemarbeid og XML-teknologi. Emnet gir en innføring i programmering i et utviklingsverktøy, systemarbeid (systemering) med teamarbeid i et prosjekt med kobling mot database. Det gir også innføring i XML-teknologi og tilstøtende standarder for lagring og representasjon av semi-strukturelle data.

Læringsutbytte

Kunnskap Studenten
• kjenner til grunnleggende byggesteiner i programmering
• kjenner til prinsipper og fordeler med objektorientert programmering
• har kjennskap til ulike systemutviklingsmodeller og vet hvordan et systemutviklingsprosjekt styres, dokumenteres og gjennomføres
• vet hvordan et xml-dokument er bygd opp (trestruktur) og hvordan skjema brukes til å validere (sette krav til) struktur og datainnhold til dokumentet
• kjenner noen praktiske eksempler på konkret bruk av xml og oasis, relatert til konkrete eksempler på standarder Ferdigheter Studenten
• behersker enkel programmering mot filer og relasjonsdatabaser
• kan delta aktivt i team for å utforme krav til et fremtidig informasjonssystem
• kan bruke ett gitt utviklingsmiljø i kodeutvikling
• klarer å identifisere feil i programkode
• kan lage egne løsninger i xml -teknologi for representasjon, lagring og utveksling av data i et informasjonssystem Generell kompetanse Studenten
• kan lage strukturert programkode som løser enkle problemstillinger ved å analysere gitte problemstillinger
• kan bruke informasjonsmodeller til å dokumentere informasjonssystemets visjon, brukerkrav og enkle systemkrav.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid og øvelser.
Gjennomføre et systemutviklingsprosjekt (oppgave) som inkluderer programmering og eventuelt XML.
Supplerende IKT-øvinger, tilsvarende 8 øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppgave
  • IKT-øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Arkiv- og samlingsforvaltning (LTARKIV)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav: Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelorprogrammet i arkiv- og samlingsforvaltning.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 B 05.12.2017 09:00 Datasal 10349, bygg 10 , D9, bygg 3
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 B 02.06.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.