course-details-portlet

LBAS2004 - Digital langtidsbevaring i arkiv og museum

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer ALLE

Faglig innhold

Studiet gir videregående kunnskap om arbeidet med arkiv og museumssamlinger i depotinstitusjoner. Hovedvekten ligger på utfordringer med langtidsbevaring og tilgjengeliggjøring av digitalt materiale. Undervisningen har følgende hovedtemaer: Grunnteori, faglig og juridisk rammeverk og strategier for langtidsbevaring. Undervisningen omfatter også arbeidet for å sikre de digitale arkivene og samlingene.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten
- forstår de grunnleggende egenskapene i digitale arkiv og digitaliserte samlinger
- kjenner til digital signatur og kryptering
- vet om ulike strategier og standarder for langtidsbevaring av digitale arkiver
- har kunnskaper om sosiale medier
- kjenner til arbeidsprosesser som konvertering og integrering mellom ulike lagringsformat

Ferdigheter
Studenten
- kan diskutere norske og internasjonale standarder for elektronisk arkiv
- kan redegjøre for problemstillinger ved digital signatur og kryptering
- kan forklare ulike strategiske valg for langtidsbevaring av digitalt arkiv
- kan diskutere aktuelle sikkerhetsforanstaltninger i digitale depot
- kan redegjøre for problemstillinger om langtidslagring av data knyttet til lagringsformat (datarepresentasjon) inkl. skjemaevolusjon (endringer i datarepresentasjon over tid)

Generell kompetanse:
Studenten
- kan utforme rutiner for arkivdokumenthåndtering
- kan bidra til best mulig praksis tilknyttet samlingsforvaltning i arkivdepot og museum

Læringsformer og aktiviteter

Kombinasjon av forelesninger og gruppe- og oppgaveseminarer.

Obligatoriske aktiviteter

  • 3 IKT-simulerte øvinger
  • Kvalifiseringsoppgave. Oppgavetekst gis ved semesterstart.

Mer om vurdering

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV
Studenter som ikke får kvalifiseringsoppgaven godkjent ved første forsøk, får en uke til å levere en ny og forbedret besvarelse.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Arkiv- og samlingsforvaltning (LTARKIV)

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 04.12.2020

Innlevering 04.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU