Bakgrunn og aktiviteter

Tom Røise er utdannet Cand.mag informatikk og økonomi  (Hedmark distriktshøgskole), DiplomMarkedsØkonom (1990) Norges Markedshøgskole og Cand.scient (2003)  ved Institutt for Informatikk - Universitetet i Oslo med fordyping i systemarbeid og estimering av innsatsbehov. Han har vært ansatt ved NTNU (tidligere HiG) siden 1997 og har undervist og hatt emneansvar for emnene Systemutvikling, Objektorientert systemutvikling, IT-ledelse, Utvikling av forsvarbare IT-systemer og Programvaredesign.  I perioden 2006-2016 satt han som Studieprogramansvarlig for Bachelor i Programvareutvikling og ledet etableringen av Bachelor i Programmering ved NTNU - Gjøvik hvor han også var studieprogramansvarlig frem til 2019.  For tiden har han emneansvar for PROG2052 Integrasjonsprosjekt og PROG2900 Bacheloroppgavene Programmering.  Han har også jobbet innen velferdsteknologi og ledet prosjektet AKTIVe.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner