Bakgrunn og aktiviteter

Tom Røise er utdannet Cand.mag informatikk og økonomi  (Hedmark distriktshøgskole), DiplomMarkedsØkonom (1990) Norges Markedshøgskole og Cand.scient (2003)  ved Institutt for Informatikk - Universitetet i Oslo med fordyping i systemarbeid og estimering av innsatsbehov. Han har vært ansatt ved NTNU (tidligere HiG) siden 1997 og underviser emnene Systemutvikling, Objektorientert systemutvikling, IT-ledelse og Utvikling av forsvarbare IT-systemer.  Han har siden 2006 vært Studieprogramansvarlig for Bachelor i Programvareutvikling og sitter nå med samme rolle for Bachelor i Programmering ved NTNU - Gjøvik.

 
 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner