course-details-portlet

PROG1004 - Programvareutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold


- Plandrevne og smidige programvareutviklingsmodeller
- Prosjektstyring og risikovurdering
- Metoder og teknikker innen kravspesifisering og analyse
- Bruk av Unified Modelling Language
- Spesifisering av informasjonssikkerhetskrav
- Grunnleggende mønstre innen programvarearkitektur
- Prinsipper innen programvaredesign
- Testing av programvare
- Brukermedvirkning, prototyping og brukertesting

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- Kandidaten kan gjøre rede for profesjonell arbeidsmetodikk for utvikling av programvare og har forståelse for grunnleggende administrative og teknologiske aspekter ved spesifisering, utvikling, prototyping og testing av programvare.
- Kandidaten kan reflektere over ulike plandrevne og smidige tilnærmingsmåter i utviklingsprosesser og kjenner grunnleggende prinsipper for design av programvare.

Ferdigheter:
- Kandidaten kan anvende objektorienterte metoder og teknikker innen kravspesifisering og analyse i programvareutviklingsprosjekter og er bevisst på verdien og nødvendigheten av brukermedvirkning og brukertesting.
- Man kan å etablere prosjektrutiner slik at prosjekter legges opp systematisk med anvendelse av smidig utviklingsmetodikk.
- Man er i stand til å jobbe seg fra prosjektide og frem til en anbefalt skisse til programvareløsning i mindre utviklingsprosjekter.

Generell kompetanse:
- Kandidaten kjenner grunntrekk i den historiske utviklingen og terminologien innen programvareutviklingsfeltet.
- Gjennom prosjektarbeid har man fått erfaring i prosjektstyring, smidig metodikk, gruppearbeid og dokumentasjon av prosess og produkt.


Læringsformer og aktiviteter

-Forelesninger
-Prosjektarbeid
-Veiledning

Obligatoriske arbeidskrav: Ingen

Mer om vurdering

Prosjektet må gjennomføres på nytt ved neste ordinære emnegjennomføring

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Digital infrastruktur og cybersikkerhet (BDIGSEC)
Programmering (BPROG)

Kursmateriell

Software Engineering, Ian Sommerville, siste utgave + kompendium 

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT2243 7.5 01.09.2019
DCST1008 7.5 01.09.2019
IDATG1002 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Informasjonsteknologi og informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave (1) 100/100

Innlevering 12.05.2021

Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU