course-details-portlet

PROG1004 - Programvareutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Plandrevne og smidige programvareutviklingsmodeller- Prosjektstyring og risikovurdering- Metoder og teknikker innen kravspesifisering og analyse- Modellering - Spesifisering av informasjonssikkerhetskrav- Grunnleggende mønstre innen programvarearkitektur/design - Prinsipper innen programvaredesign- DevOps - Testing av programvare- Brukermedvirkning - Bærekraft - Kunstig Intelligens.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • kan forklare prinsippene i iterative, inkrementelle og smidige systemutviklingsmodeller
 • har innsikt i hvordan programvareutviklingsprosjekter styres, dokumenteres og gjennomføres
 • kan gjøre rede for ulike typer tester og teststrategier
 • kjenner grunnleggende prinsipper innen programvarearkitektur/design
 • har kjennskap til DevOps
 • har innsikt i mulig anvendelse av Kunstig Intelligens i programvareutviklingsprosjekter

Ferdigheter:

 • kan planlegge, organisere og styre prosjekter med smidig utviklingsmetodikk
 • kan modellere informasjonssystemer
 • kan avklare og dokumentere kravene til programvaresystemer

Generell kompetanse:

 • kan diskutere programvareutvikling relatert til profesjonens etiske retningslinjer og analysere det i sammenheng med bærekraftig utvikling
 • kan jobbe effektivt og godt i grupper
 • kan anvende terminologien innen programvareutviklingsfeltet

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Obligatoriske oppgaver
 • Prosjekt/Gruppearbeid
 • Øvinger

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeider

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: 3 av 4 oppgaver må være godkjent. Klart mangelfulle og ikke selvstendige arbeider vurderes som ikke godkjent.

Utsatt eksamen i august for skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Kursmateriell

Engineering Software Products, Ian Sommerville, siste utgave. Øvrig materiell avklares ved semensterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT2243 7.5 HØST 2019
DCST1008 7.5 HØST 2019
IDATG1002 7.5 HØST 2020
IDATG1005 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Informasjonsteknologi og informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU