course-details-portlet

PROG2052 - Integrasjonsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjekt
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjekt 100/100

Faglig innhold

PROG2052 er et emne med et gruppeprosjekt der studentene kombinerer og viderefører temaer fra en rekke enkeltemner de har i studiet. Studentene vil i sitt prosjekt integrere og jobbe med temaer som eksempelvis mobil/web applikasjoner, distribuerte/sentraliserte løsninger, grafikk/spillprogrammering, kunstig intelligens, databaser, skyteknologier, nettverk eller virtualising.

Gjennom prosjektarbeidet kommer studentene til å jobbe med temaene smidige utviklingsprosesser, prosjektplanlegging, kravspesifisering, design, implementering, testing, informasjonssikkerhet og dokumentasjon.

Læringsutbytte

Kunnskap : Kandidaten skal i integrasjonsprosjektet anvende den samlede kunnskap fra emnene i de fire første semestrene. Gjennom et konkret utviklingsprosjekt får kandidaten forståelse for hvordan kunnskap fra studiet settes i sammenheng. De utvider egen kunnskap ut fra behov som oppstår i sitt prosjekt innen temaer de i tidligere emner er introdusert for og øker kunnskapen innen aktuelle programmeringsspråk.

Ferdigheter : Kandidaten får ferdigheter i å anvende opparbeidet kunnskap innen programmering og informatikk ved å utvikle en fungerende applikasjon som dekker teknologiske og bruksmessige aspekter. Oppnår ferdigheter innen programmering av enten en mobilapplikasjon, en skyløsning, en web-applikasjon, en virtualiseringsapplikasjon, et dataspill eller en annen relevant programvare. Får erfaring med å utvikle konkret løsning og grunngi valg man har foretatt på veien fra en prosjektide til programvare. Prosjektarbeidet gir utvidet erfaring i anvendelse av utviklingsverktøy og kompetanse innen testing og dokumentasjon av prosess og applikasjon. Emnet gir erfaring med smidig arbeidsmetodikk, teknologivurderinger, valg av utviklingsplattform og oppsett av utviklingsmiljø.

Generell kompetanse: Kandidatene får innsikt i og erfaring med gruppearbeid. Kompetansen innen faglig argumentasjon økes.

Læringsformer og aktiviteter

Prosjektarbeid med løpende veiledning gjennom semesteret. Grupper på 3-4 studenter. Enkelte ressursforelesninger. Studentpresentasjoner.

Mer om vurdering

Prosjektet gjennomføres i grupper på 3-4 studenter som leverer både prosjektrapport, programvare og en demonstrasjonsvideo.

Prosjektet skal resultere i en fungerende programvare eller en omfattende prototype der kandidatene gjennom semesteret har integrert og videreført kunnskaper fra minimum to av emnene Kunstig intelligens, Grafikkprogrammering, Skyteknologi, Bildebehandling, Mobilprogrammering, Webteknologier, Databaser, Nettverk og Spillprogrammering.

Både prosjektrapport og programvare teller i vurderingen hvor gruppens profesjonalitet i prosjektstyring, programvareutvikling og gjennomføringsevne vektlegges.

Av rapporten skal det fremgå hva studentene skulle løse og hvordan løsningen deres ble, inkludert faglige vurderinger av alternativer. Studentenes arbeidsform, dokumentasjon, verktøybruk, tilnærming til testing, håndtering av informasjonssikkerhet og bærekraft er blant forholdene som bør belyses i rapporten. Kvaliteten på både kildekode og programvaredesign teller inn i vurderingen av rapport og programvare.

Studentene i gruppen får samme karakter. I særskilte tilfeller kan det åpnes for avvikende gruppestørrelse eller individuell karaktersetting.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Minimum 95 studiepoeng fra studiets emner.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjekt

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Prosjekt 100/100

Utlevering
01.12.2023

Innlevering
08.12.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU