Bakgrunn og aktiviteter

Eikemo leder forskningsgruppen CHAIN. CHAIN er et unikt samarbeid mellom UNICEF og NTNU. Det er et forskningssenter i oppstartfasen som tar mål av seg å bli et verdensledende senter innen global helse, med særlig fokus på barn og deres levevilkår.

CHAIN, som er et akronym for International Centre for Global Health Inequalities Research, forsker på helseulikheter i verden, om grunnene til at de oppstår – og ikke minst – hvordan man best kan bedre helsen for alle grupper i de ulike verdensdelene ved hjelp av skreddersydde intervensjoner. Målet er å sette ny forskning ut i beste praksis raskt.

Eikemo har skrevet flere artikler omhandlende sosial ulikhet i mental helse, kroniske sykdommer, og dødelighet. Når det gjelder hvilke mekanismer som gir lange liv i god helse, har Eikemos forskning hatt et bredt fokus: fra velferdspolitikk og helsesystemer på overordnet nivå, til sosiale, materielle, livstils-relaterte (som røyking, alkoholforbruk, fysisk aktivitet og kosthold), arbeidsmiljø, arbeidsledighet, og bruk av helsetjenester på individuelt nivå. Eikemo har ledet flere internasjonale helseprosjekter.

I 2009 ble han tildelt prisen for yngre forskere innen humaniora fra det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, og i 2010  mottok han SINTEFs pris for fremragende forskning. I 2014 ble Eikemo valgt ut som én av 17 forskere i NTNUs Stjerneprogram.

Eikemo er editor-in-chief for Scandinavian Journal of Public Health.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Eikemo, Terje Andreas; Clausen, Tommy Høyvarde. (2012) Kvantitativ analyse med SPSS : en praktisk innføring i kvantitative analyseteknikker. Tapir Akademisk Forlag. 2012. ISBN 9788251927123.

Del av bok/rapport

  • Bambra, Clare; Netuveli, Gopalakrishnan; Eikemo, Terje Andreas. (2014) Welfare state regime life-courses: The development of Western European welfare state regimes and age-related patterns of educational inequalities in self-reported health. The financial and economic crises and their impact on health and social well-being.
  • Eikemo, Terje Andreas; Ringdal, Kristen. (2012) Health and Happiness in a European Comparison. The Aftermath of War: Experiences and Social Attitudes in the Western Balkans.
  • Eikemo, Terje Andreas; Ringdal, Kristen. (2012) Socioeconomic Inequalities in Health in the Western Balkans. The Aftermath of War: Experiences and Social Attitudes in the Western Balkans.
  • Sund, Erik Reidar; Eikemo, Terje Andreas. (2011) Sosiale ulikheter i helse. Folkehelsearbeid.
  • Eikemo, Terje Andreas; Mastekaasa, Arne; Ringdal, Kristen. (2008) Health and happiness. Nordic Social Attitudes in a European Perspective.

Rapport/avhandling

  • Eikemo, Terje Andreas; Huijts, Tim; Bambra, C; McNamara, Courtney L.; Stornes, Per Gunnar; Balaj, Mirza. (2016) Social Inequalities in Health and their Determinants: Topline Results from Round 7 of the European Social Survey. 2016.