Bakgrunn og aktiviteter

Eikemo leder forskningssenteret CHAIN - Centre for Global Health Inequalities Research. Senteret forsker på helseulikheter i verden, om grunnene til at de oppstår – og ikke minst – hvordan man best kan bedre helsen for alle sosiale grupper ved hjelp av skreddersydde intervensjoner. Målet er å sette ny forskning ut i beste praksis raskt. CHAIN forsøker også gjøre avstanden kortere mellom forskning, politikk og praksis, og samarbeider derfor med UNICEF, Folkehelseinstituttet, GAVI, IARC, Leger uten grenser, EuroHealthNet og flere andre internasjonale organisasjoner.

Eikemo har skrevet flere artikler omhandlende sosial ulikhet i mental helse, kroniske sykdommer, og dødelighet. Når det gjelder hvilke mekanismer som gir lange liv i god helse, har Eikemos forskning hatt et bredt fokus: fra velferdspolitikk og helsesystemer på overordnet nivå, til sosiale, materielle, livstils-relaterte (som røyking, alkoholforbruk, fysisk aktivitet og kosthold), arbeidsmiljø, arbeidsledighet, og bruk av helsetjenester på individuelt nivå. Eikemo har ledet flere internasjonale helseprosjekter.

I 2009 ble han tildelt prisen for yngre forskere innen humaniora fra det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, og i 2010  mottok han SINTEFs pris for fremragende forskning. I 2014 ble Eikemo valgt ut som én av 17 forskere i NTNUs Stjerneprogram.

Eikemo er Editor-in-Chief for Scandinavian Journal of Public Health.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner