Vi vet at utdanning er viktig for god helse, men utdanning har så langt ikke vært med i en stor, global langtidsstudie som overvåker hvordan ulike sykdommer, skader og risikofaktorer rammer en befolkning i form av helsetap og dødelighet over tid. Det har forskningssenteret Centre for Global Health Inequalities Research (Chain) ved NTNU nå fått penger til å gjøre noe med.

Utdanning inn i global helsestudie

Global Burden of Disease er et stort internasjonalt forskningsprosjekt som ble satt i gang på begynnelsen av 1990-tallet og som nå ledes fra Institute for Health Metrics and Evaluation ved Universitetet i Washington, Seattle. Formålet med studien er å beskrive nettopp utviklingen av dødelighet og helsetap over tid for folk i ulike verdensregioner.

Studien er et samarbeid mellom flere tusen forskere som samler inn og studerer informasjon om helsetilstand og dødsårsaker i alle land i verden – pluss risikofaktorer, som for eksempel røyking, alkoholkonsum og forurensing. Jeg har lenge hatt en drøm om å bringe utdannelse inn som en del av denne studien, og dette har også blitt en prioritet for Gates Foundation, som sponser studien.

Redusere ulikheter i helse

I desember fikk vi den gledelige nyheten om at forskningssenteret Chain skal koordinere et samarbeid med blant andre Global Burden of Disease-studien. Norges forskningsråd og NTNU har sammen med Verdens helseorganisasjon, Unicef, Folkehelseinstituttet og flere europeiske universiteter bevilget til sammen 75 millioner kroner til et forskningsprosjekt som skal overvåke, forklare og gi kunnskap om helsetilstanden i verden, og hvordan globale ulikheter i helse kan reduseres. For første gang skal vi dokumentere sammenhengen mellom utdanning og helse i verden.

Smilende indiske skolejenter i røde uniformer titter ut av vinduet på skolen sin. Foto.
Hva har utdanning å si for helsa vår? Foto: Partha Pratim Saha/United Nations Development Programme

Når utdanning nå blir en del av Global Burden of Disease-studien, vil vi i praksis kunne estimere for første gang hva egen utdanning har å si for egen dødelighet og hva foreldres utdannelse har å si for barnedødelighet i alle verdensregioner. Dette vil gi enorme ringvirkninger globalt på synet og verdien av utdanning på den globale helsetilstanden. Når vi vet at helsesystemer omorganiseres på bakgrunn av resultatene fra studien, kan vi også forvente nye politiske tiltak rettet mot skoler og utdannelse i ulike verdensdeler så snart resultatene er klare.

Flere delprosjekter

Gjennom det nye prosjektet skal vi også gjøre mer enn å arbeide med Global Burden of Disease. Gjennom støtten Chain får, skal vi blant annet identifisere betydningen av luftforurensing under svangerskap for barns senere helse, i samarbeid med Folkehelseinstituttet. Vi skal også evaluere hvilken betydning helsesystemer i lav- og middelinntekstland har for sosial ulikhet i kreftdødelighet. Det siste i samarbeid med Verdens helseorganisasjon.

Samarbeidspartnerne i prosjektet er Institute for Health Metrics and Evaluation (som administrerer Global Burden of Disease-studien), Unicef, Folkehelseinstituttet, EuroHealthNet, International Agency for Research on Cancer (administrert under Verdens helseorganiasjon), Erasmus Medical Centre Rotterdam, Newcastle University, Geneva Hospital University og University of Turin.

Tverrfaglig om global helse

Chain, som er lokalisert ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU, samarbeider tett med både samfunnsvitenskapelige og medisinske fagmiljø ved universitetet, og særlig med global helse. Ett år etter at NTNU-rektor Gunnar Bovim åpnet Chain, har forskningssenteret nå fått nye ressurser til å fortsette sin kamp for å redusere globale helseforskjeller.

Vi gleder oss, og håper arbeidet vil føre NTNU i spissen nasjonalt og internasjonalt innen feltet global helse, både innen forskning og påvirkningsarbeid!

Portrett av Terje Andreas Eikemo
Terje Andreas Eikemo
Professor ved NTNU | Nettside

Eikemo leder forskningssenteret Centre for Global Health Inequalities Research (Chain) ved NTNU, som forsker på helseulikheter i verden, grunnene til at de oppstår og hvordan man best kan bedre helsen for alle sosiale grupper.