course-details-portlet

MT8110 - Elektrokjemiske metoder

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Emnet undervises annet hvert år, neste gang høsten 2024. Emnet gir en videregående behandling av utvalgte sentrale emner innen elektrokjemien med hovedvekt på elektrodeprosesser og eksperimentelle og teoretiske metoder for å undersøke slike. Emnet består av en fellesdel og to valgfrie spesialiseringsdeler. I fellesdelen behandles flg. emner: Elektriske dobbelsjikt, grenseflatespenning og elektrokapillaritet. Kinetikk for ladningsoverføringsprosesser med trinnreaksjoner og massetransport. Strømfordeling. Elektrokjemiske metoder: voltametri, kronoamperometri, kronopotensiometri, roterende elektroder, elektrokjemisk impedans I To av flg spesialdeler velges individuelt: 1. Halvleder-, nano- og fotoelektrokjemi 2. Elektrokatalyse 3. Spektroelektrokjemi og skanning-probemetoder 4. Elektrokjemisk kvartsvekt 5. Elektrokjemisk impedans II 6. Nukleering og elektrokrystallisasjon 7. Matematisk modellering av elektrokjemiske system

Læringsutbytte

Etter gjennomført kurs har kandidaten svært god kunnskap om fundamentale prinsipper for bruk av moderne elektrokjemiske målemetoder for beskrivelse og studier av elektrodeprosesser. Kandidaten kan vurdere hvilke målemetoder som kan anvendes for å bestemme mekanismer og oppnå annen relevant informasjon for elektrodeprosesser for de ulike eksperimentelle oppsett. Kandidaten er istand til å lese og forstå innholdet av nye tidsskriftsartikler som omhandler bruk av elektrokjemiske målemetoder.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen baseres på forelesninger, øvinger, kollokvier og selvstudium. Demonstrasjoner i lab og av programvare. Frivillige regneøvinger. Arbeidsbelastning ca 200 timer i semesteret.

Kursmateriell

Kurset er basert på kilder somR. Greef et al.: "Instrumental Methods in Electrochemistry", Ellis Horwood, New York,1990. ISBN 0-13-472093-8.J.O’M. Bockris and A K N Reddy: Modern Electrochemistry Vol II, New York 2000.A.J. Bard and L.R. Faulkner: Electrochemical Methods - Fundamentals and Applications J. Wiley. New York, 1980.J. S. Newman, "Electrochemical Systems", 2. utgave, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey (1992).Andre kilder vil bli oppgitt i løpet av kurset.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Materialteknologi
  • Elektrokjemi
  • Fysikalsk kjemi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU