Stine H. Bang Svendsen

Førsteamanuensis Institutt for lærerutdanning
73597973
Moholt, Jonsvannsveien 82 D 232

Bakgrunn og aktiviteter

Stine H. Bang Svendsen er førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning. Hennes forskningsfelt er kjønn, seksualitet og etnisitet som forskjell i og utenfor skole og utdanning. Hun forsvarte avhandlingen "Affecting Change? Cultural Politics of Sexuality and 'Race' in Norwegian Education" i 2014, ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, Senter for kjønnsforskning, NTNU. Sammen med Åse Røthing (HiOA) har hun skrevet boken Seksualitet i skolen. Perspektiver på undervisning (Cappelen 2009). Svendsen har også forsket på betydninger av seksualitet i norsk innvandringspolitikk, og hvordan LHBT-spørsmål settes i sammenheng med kulturell egenart og rasisme i Norden. Hun har sin utdanningsbakgrunn fra Universitetet i Oslo, i Europeiske og Amerikanske studier, retning for Nord-Amerika (MA) og Kjønnsstudier (BA). 

Hennes pågående arbeid fokuserer på ungdoms kjønns- og seksualitetsforståelser, og raslialisering og nordisk hvithet.

Forskningsfelt

Kritiske rase- og hvithetsstudier - LHBT-spørsmål - Rasisme - Seksualitet og utdanning - Feministisk og normkritisk pedagogikk

Pågående prosjekter

Mirror, Mirror - on gender and power

Tidligere prosjekter

Sexual harassment in online computer games

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Røthing, Åse; Svendsen, Stine H. Bang. (2011) Sex och samlevnad. Perspektiv på undervisning. Studentlitteratur AB. 2011. ISBN 9789144060408.
 • Røthing, Åse; Svendsen, Stine Helena Bang. (2009) Seksualitet i skolen. Perspektiver på undervisning. Cappelen Damm Akademisk. 2009. ISBN 9788202297077.

Del av bok/rapport

 • Svendsen, Stine Helena Bang. (2017) The Cultural Politics of Sex Education in the Nordics. The Palgrave Handbook of Sexuality Education.
 • Svendsen, Stine H. Bang. (2015) Feeling at Loss: Affect, Whiteness and Masculinity in the Immideate Aftermath of Norway's Terror. Affectivity and Race: Studies from Nordic Contexts.
 • Mühleisen, Wencke; Røthing, Åse; Svendsen, Stine Helena Bang. (2009) Norske seksualiteter - en innledning. Norske seksualiteter.
 • Røthing, Åse; Svendsen, Stine Helena Bang. (2009) Norskhet og seksualitet i skolen. Norske seksualiteter.
 • Røthing, Åse; Svendsen, Stine Helena. (2008) Norske verdier: Homotoleranse og heteroseksualitet. Verdier.

Rapport/avhandling

 • Svendsen, Stine H. Bang. (2014) Affecting Change? Cultural politics of sexuality and "race" in Norwegian education. 2014. ISBN 978-82-4948-5.
 • Røthing, Åse; Svendsen, Stine Helena. (2008) Undervisning om seksualitet ved ungdomsskolene i Trondheim kommune. 2008.

Andre

 • Svendsen, Stine H. Bang. (2016) Elise Ottesen Jensen og seksualopplysning i Norden. Seminar om Elise Ottesen-Jensen . Nettverk for kjønnsforsking, Universitetet i Stavanger; Elise Ottesen Jensens hus, UiS. 2016-01-19 - 2016-01-19.
 • Svendsen, Stine H. Bang. (2016) Kjønnsforskning som radikalt demokratisk prosjekt. Forskningsstatus II: Feministiske forskningsfronter . Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo; Blindern, Oslo. 2016-04-15 - 2016-04-15.
 • Svendsen, Stine H. Bang. (2016) Sårbare liv: introduksjon til Judith Butler. Litteratur på Blå . Litteratur på Blå; Blå, Oslo. 2016-02-02 - 2016-02-02.
 • Svendsen, Stine Helena Bang. (2016) Can Nordic Equality Become Diverse?. Gender and Education Association Interim Conference . Gender and Education Association; Link¨pings Universitet. 2016-06-15 - 2016-06-17.
 • Svendsen, Stine Helena Bang. (2016) Generasjon pan? Endringer i ungdoms forståelser av kjønn og seksualitet. Ungdomsseminaret 2016 . NTNU PLU, FLT; Rotvoll. 2016-09-22 - 2016-09-22.
 • Svendsen, Stine H. Bang. (2015) Whiteness as property? Racial entitlement and the Norwegian oil economy. Nordic Whiteness . Nasjonalbiblioteket; Oslo. 2015-11-11 - 2015-11-11.
 • Svendsen, Stine H. Bang. (2014) Feeling at loss? Whiteness, masculinity and Nordic equality. NORA Conference - Voices in Nordic Gender Reseacrh . RUC; Roskilde. 2014-11-05 - 2014-11-07.