Bakgrunn og aktiviteter

Karin Roeleveld er professor ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Hun er studieprogramleder for Master i Bevegelsesvitenskap. Hun er del av ledergruppe for WE-studien, som en placebo-kontrollert multisenter klinisk studie om effekten av injeksjoner med Botulinum toxin A (Botox) til barn med Cerebral Parese som kan gå.

Utdanning

  • Mastergrad i Bevegelesesvitenskap, VU Amsterdam, Nederland, 1992
  • Ph.d. i medisin, Radboud Universitet Nijmegen, Nederland, 1997

Forskningsinteresser

  • Nevromuskulær kontroll, fysiologi og fysisk aktivitet
  • Måling og analyse av menneskelig bevegelse, muskel aktivering og fysisk aktivitet
  • Forebygging og rehabilitering av bevegelsesproblem
  • Proteser og ortoser

Undervisning

  • Diverse undervisning ved bachelor og master i bevegelsesvitenskap
  • Emne ansvarlig for BEV2008 - Evaluering av fysisk form og prestasjonsevne
  • Emne ansvarlig for BEV3004 - Signalanalyse og måling i laboratoriet 
  • Emne ansvarlig for BEV3901 - Masteroppgave i bevegelsesvitenskap

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner