BEV1012 - Metode og statistikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i studiedesign og metoder for behandling og fremstilling av kvantitative forskningsdata. Det undervises i sentrale statistiske begrep og grunnleggende statistiske analyser slik som t-test, kji-kvadrattest, korrelasjon, og enkel lineær regresjon, samt eventuelle ikke-parametriske alternativ. Gjennom øvinger og gruppearbeid vil studentene få en innføring i praktisk anvendelse av metoder og analyser.

Læringsutbytte

Studenten har kunnskap om grunnleggende statistiske begrep, metoder og analyser, og kjenner til grunnleggende prinsipp i kvantitativ forskning. Studenten kan anvende grunnleggende statistiske metoder og analyser i praktiske oppgaver.

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 48 timer forelesninger/øvinger. Deler av emnet kan bli undervist på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • 70 % deltakelse på øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bevegelsesvitenskap (BBEV)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorprogrammet i bevegelsesvitenskap.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BEV1003 7.5 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100 29.11.2017 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 29.05.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.