course-details-portlet

BEV1012 - Metode og statistikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Emnet gir studenten grunnleggende kunnskap om forskningsmetode og analyse av kvantitative data innen bevegelsesvitenskap. Emnet omhandler sentrale studiedesign og grunnleggende statistiske begrep, i tillegg til grunnleggende verktøy for kritisk lesning av forsknigsartikler. Gjennom forelesninger og øvinger får studentene kunnskap om og ferdigheter i enkle statistiske analyser og hvordan resultatene fra disse kan fortolkes og presenteres.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • sentrale studiedesign og hva som kjennetegner disse
 • oppsummerende mål og grafisk fremstilling av data
 • grunnleggende statistiske begrep, statistiske analyser, og hvordan resultatene fra slike analyser kan fortolkes og presenteres

Ferdigheter

Studenten har ferdigheter til å

 • gjennomføre enkle statistiske analyser av forskningsdata
 • oppsummere og evaluere resultat fra forskninsartikler

Generell kompetanse

 • Studenten har kompetanse til å forstå, bruke og evaluere grunnleggende forskningsmetoder og enkle statistiske analyser i bevegelsesvitenskap

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen blir gitt som forelesninger/øvinger og digitale ressurser. Deler av emnet kan bli undervist på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • 70 % deltakelse på øvinger

Mer om vurdering

 • I dette emnet er godkjent obligatorisk aktivitet gyldig i fire studieår. Studenter med godkjent obligatorisk aktivitet trenger ikke gjennomføre øvinger på nytt for å ta eksamen.
 • I tilfeller med få kandidater kan kontinuasjons-eksamen arrangeres med alternativt opplegg.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bevegelsesvitenskap (BBEV)
Samfunns- og idrettsvitenskap (BSAMIDR)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorprogrammet i bevegelsesvitenskap og bachelor i samfunns- og idrettsvitenskap.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BEV1003 7.5 HØST 2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Idrettsvitenskap
 • Bevegelsesvitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst NY Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 12.01.2023 12:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL228 Sluppenvegen 14 2
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 13.12.2022 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 90
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 15
SL430 Sluppenvegen 14 2
SL238 Sluppenvegen 14 4
Vår UTS2 Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 07.06.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU