course-details-portlet

BEV1012 - Metode og statistikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Emnet gir studenten grunnleggende kunnskap om forskningsmetode og analyse av kvantitative data innen bevegelsesvitenskap. Emnet omhandler sentrale studiedesign, grunnleggende statistiske begrep, og gir en innføring i kritisk lesning av forskningsartikler. Gjennom forelesninger og øvinger får studentene kunnskap om og ferdigheter i gunnleggende statistiske analyser og hvordan resultatene fra disse kan presenteres og vurderes.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • sentrale studiedesign og deres kjennetegn
 • beskrivende statistikk
 • grunnleggende statistiske begrep og statistiske analyser
 • hvordan resultat fra statistiske analyser kan presenteres og vurderes

Ferdigheter

Studenten har ferdigheter til å

 • gjennomføre enkle statistiske analyser
 • lese og vurdere resultat basert på kvantitative data

Generell kompetanse

 • Studenten har kompetanse til å forstå, bruke og vurdere grunnleggende forskningsmetoder og statistiske analyser i bevegelsesvitenskap

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen blir gitt som forelesninger, digitale ressurser og obligatoriske øvinger. Deler av emnet kan bli undervist på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent øvingsrapport

Mer om vurdering

 • Gjennom semesteret vil studentene arbeide med øvingsoppgaver relatert til temaene som er presentert og diskutert i forelesningene.
 • Obligatorisk aktivitet: Mot slutten av semesteret skal det leveres en øvingsrapport som må være godkjent for å kunne ta eksamen i emnet. Rapporten skal inneholde elementer fra de ulike øvingene i emnet, og leveres som en gruppebesvarelse. Nærmere presisering vil bli gitt ved semesterstart.
 • I dette emnet er godkjent obligatorisk aktivitet gyldig i fire studieår. Studenter med godkjent obligatorisk aktivitet behøver kun å ta eksamen på nytt.
 • Dersom det er utsatt eksamen, kan eksamenformen endres.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bevegelsesvitenskap (BBEV)
Bevegelsesvitenskap (ÅBEV)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorprogrammet i bevegelsesvitenskap og årsstudiet i bevegelsesvitenskap.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BEV1003 7.5 HØST 2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Idrettsvitenskap
 • Bevegelsesvitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU