Bakgrunn og aktiviteter

 

Fagbrev som tømrer

Bachelor ingeniør, bygg

Master of Science, Hydropower Development

Universitetslektor og studieprogramleder for bachelor bygg

 

Emneansvarlig:

TBYG1001 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder

TBYG1002 Byggteknikk

TBYG3013 Styrt Praksis og prosjekt

YFL2212 Fagbasert DAK

YR6012 Utviklingstrender i byggebransjen

YR6015 Grønt skifte i bygget miljø

Faglærer:

TBYG2004 VA/DAK

TBYG3016 Bachelorveiledning

TMAS2012 Sanitær og husbygg

YFL2131 Byggteknikk

YR6013 Rehabilitering og fornying