course-details-portlet

BYGT2313 - Styrt praksis

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100 A

Faglig innhold

Praktisk forståelse av den virksomhet som foregår på en bygge- og anleggsplass event prosjekteringsplass og den rolle de forskjellige parter i byggesaken spiller.

Tema:

 • Organisering og styring av produksjonen.
 • Yrkeserfaring.
 • Produksjonsteknikk.
 • Arbeidsmiljø.
 • Dagbokføring.
 • Refleksjon.

Etikkstreng: Kildekritisk kompetanse, samarbeid med eksterne aktører av ulike profesjoner. Digitalstreng: Kildekritisk vurderingskompetanse ang kilder om virksomheten praksis foregår i, digital bearbeidingskompetanse med rapport og prosjektoppgave, bruk av MS Office og MS Project.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten skal kunne gjøre rede for den virksomhet som foregår på en bygge- og anleggsplass event prosjekteringsplass og den rolle de forskjellige parter i byggesaken spiller.
 • Kandidaten skal kunne gjøre rede for organisering og styring av produksjon knyttet til en ekstern aktør/bedrift

Generell kompetanse

 • Kandidaten skal selv kunne ta initiativ til innhenting av informasjon knyttet til opphold hos ekstern aktør.

Læringsformer og aktiviteter

Gjennom selv ved å være tilstede og delta i bygg-produksjon (en eller flere nivåer, entreprenør, konsulent, byggevareindustri, offentlige etater med flere) få erfare og lære byggebransjen å kjenne og utføre prosjektarbeid basert på dette.

Obligatoriske aktiviteter

 • Praksis 5 uker

Mer om vurdering

Obligatorisk praksis minimum 5 aktive uker hos ekstern aktør i byggebransjen. Aktøren må være godkjent for en eller flere funksjoner i DIBKs liste over aktører med sentral godkjenning.

Praksis med rapport vurderes til Bestått/Ikke bestått.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (BIBYGG)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav bachelor bygg Trondheim. Studieretning bygg og miljø eller tilsvarende . Adgangsbegrensning i emnet

Kursmateriell

Nei

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Ingeniørvitenskap
 • Prosjektstyring i bygg og anlegg
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 100/100 A

Utlevering
20.09.2023

Innlevering
22.09.2023


12:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU