TEP4240 - Systemsimulering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 33/100
Skriftlig eksamen 67/100 4 timer D

Faglig innhold

Fellestrekk mellom de forskjellige energidomene; opplæring og trening i systematisk modellering og simulering; numerisk løsning av likningssystemer, i hovedsak ett sett av ordinære differensialligninger. Matlab som verktøy for matematisk formulering, simulering og presentasjon av resultater; oppgaver og eksempler av mekaniske, hydrauliske, termiske og termodynamiske systemer; angrepsmåte ved henholdsvis design og analyse av energisystemer; analyse av pådrag og respons; innføring i optimaliseringsteknikker; introduksjon i bruk av noen avanserte kommersielle dataprogrammer for feltberegninger og systemsimulering.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Emnet skal gi studenten kunnskap om:
- dynamiske systemer, båndgraf metoden, herunder:
matematisk modellering av lineære og ikke-lineære elementer: kilder, resistanser, inertanser, fjæringer,
- matematisk modellering av koblinger, både transformere og gyratorer, mellom translatoriske, roterende, strømningsmekaniske og elektriske komponenter,
- formulering, programmering og simulering av sett av koblede, ikke-lineære ordinære dynamiske 1.ordens differensiallikninger

Emnet skal gi studenten innsikt i:
- optimalisering av ingeniørproblemer,
- bruk av tilgjengelig programvare for å beskrive og simulere dynamiske systemer.

Ferdigheter:
Emnet skal gjøre studenten i stand til å:
- kunne identifisere og modellere elementer i tekniske apparater der problemstillingen involverer flere ulike ingeniørfag,
- ta hensyn eventuelle til ikke-lineariteter i modellene,
- koble sammen disse elementene på en matematisk form,
- programmere, simulere og optimalisere slike problemstillinger.

Generell kompetanse:
Emnet skal gi studenten:
erfaring i å modellere , programmere, simulere og analysere dynamiske ingeniørproblemer der flere fagfelt er representert.
En arbeidsmetodikk for å bryte ned komplekse apparater til enkle modell-elementer og formulere disse matematisk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger, bruk av Matlab, semester- og prosjektoppgave. Studentene jobber i grupper á 3-5 studenter gjennom hele semesteret. Fremdriften i prosjektarbeidet presenteres jevnlig i plenum og vil til slutt vurderes etter en gruppevis presentasjon. Undervisningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjekt
  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurderingen gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet.
I mappen inngår en skriftlig avsluttende eksamen som teller 67% og gruppearbeid/arbeider som teller 33%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen angis med bokstavkarakter.
Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kompendier som blir gjort tilgjenglig gjennom It's:learning-portalen.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO7040 7.5
TMR4275 3.7 01.09.2015

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 33/100
Høst ORD Skriftlig eksamen** 67/100 D 06.12.2017 09:00 R D1-102 Datasal , JC12 , JC23 Realfag
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.