Cerebral parese (CP) gruppen

Cerebral Parese (CP) gruppen forsker på årsakene til CP, diagnostikk, utredning og behandling av barn med CP. Forskningen på CP ved NTNU startet for fullt i 2007, og er nå en av hjørnesteinene i forskningen innen CEBRA-forskningsgruppen.

Problemstillinger som vi forsker på:

Årsaker til CP

  • Innebærer setefødsel økt risiko for CP?
  • Hva er de mulige positive og negative effektene for mor og barn dersom alle barn i seteleie skulle bli født med planlagt keisersnitt?
  • Hvordan påvirker infeksjoner før, under og etter fødselen risikoen for å få CP?

Diagnostikk

  • Hvordan kan man best måle balansevansker hos barn med CP?
  • Hvordan kan man best måle håndfunksjonen hos barn med CP?
  • Kan man forutsi i spedbarnsalderen hvilke barn med CP som seinere kommer til å få spise- og talevansker? 

Behandling

  • Gjør behandling med botulinum toxin (Botox) det lettere å gå for barn med CP? (Les mer om WE studien her)?
  • Kan man bedre konsentrasjonsevne og læring hos barn med CP?
  • Kan intervensjon i spedbarnsalderen påvirke utviklingen til barn med høy risiko for CP?

Et viktig fundament for forskningen er Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN) ved Sykehuset i Vestfold, og som nå er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister. CP registeret er en hjørnesten i vår forskning. Registeret ledes av førsteamanuensis og overlege Guro Andersen.

Forskningsgruppen er tverrfaglig sammensatt, og har nære kontakter med de kliniske miljøene ved St. Olavs Hospital, samt med andre institutt og fakultet ved NTNU. Nasjonalt har vi samarbeid med det norske oppfølgingsprogrammet for CP (CPOP), og med Beitostølen Helsesportssenter, og vi har et stort internasjonalt nettverk hvor vi samarbeider med flere ledende internasjonale forskningsgrupper i Europa og i USA.

Tue, 08 Nov 2016 09:07:59 +0100

Nyheter

Baby som titter gjennom revet papir. Illustrasjon.

Kontakt

Publikasjoner