Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer

Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer består av ca.130 ansatte, vitenskapelige og teknisk/administrative. Vi er organisert i fire faggrupper:

Instituttets sammensetning, med betydelige innslag av såvel kliniske fag som laboratoriefag, gir oss unike muligheter innen grunnleggende laboratorieforskning. Instituttets styrke gjenspeiler seg i et bredt spekter av laboratorieteknikker, såvel som fostermedisin, klinisk epidemiologi, populasjonsbaserte studier og biobanker.


Nyheter

Forskning og undervisning går hånd-i-hånd. (Foto: Geir Mogen/NTNU).

Kontaktinformasjon LBK

NTNU, Det medisinske fakultet
Institutt for laboratoriemedisin, barne- og
kvinnesykdommer
Postboks 8905
7491 Trondheim

Epost:
lbk-post@medisin.ntnu.no

Kontortider:
0800-1545 (mai-august 0800-1500)

Besøksadresse:
NTNU, St. Olavs hospital, Laboratoriesenteret
Erling Skjalgssons gt. 1

Postadresse:
NTNU, Det medisinske fakultet
Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer
Postboks 8905
7491 Trondheim