Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer

Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommers sammensetning, med betydelige innslag av såvel kliniske fag som laboratoriefag, gir oss unike muligheter innen translasjonsforskning.

Instituttets styrke gjenspeiler seg i et bredt spekter av laboratorieteknikker, inklusiv kjernefasilitet i histologi og elektronmikroskopi, utnytting av materiale fra populasjonsbaserte studier og biobanker, samt klinisk pasientnær forskning innen fostermedisin, barnemedisin og kvinnehelse.

Vi er organisert i fem instituttgrupper:

Instituttet består av ca.130 vitenskapelige og teknisk/administrative ansatte.


Tue, 02 Jun 2015 13:47:28 +0200

Nyheter

Forskning og undervisning går hånd-i-hånd. (Foto: Geir Mogen/NTNU).

Kontaktinformasjon LBK

NTNU, Det medisinske fakultet
Institutt for laboratoriemedisin, barne- og
kvinnesykdommer
Postboks 8905
7491 Trondheim

Epost:
lbk-post@medisin.ntnu.no

Kontortider:
0800-1545 (mai-august 0800-1500)

Besøksadresse:
NTNU, St. Olavs hospital, Laboratoriesenteret
Erling Skjalgssons gt. 1

Postadresse:
NTNU, Det medisinske fakultet
Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer
Postboks 8905
7491 Trondheim