Kunnskapsbasert habilitering, spesialist

Nettkurs

Kunnskapsbasert habilitering, spesialist

Logo kunnskapsbasert habilitering

Velkommen til nettkurset Kunnskapsbasert habilitering- spesialist

Kurset for deg som er nytilsatt og som ønsker en innføring i habiliteringsfaget, eller om du er erfaren og ønsker videre utdanning innen habilitering i spesialisthelsetjenesten.

Det er også aktuelt for alle som er interessert i habilitering - for eksempel pårørende, pasienter, studenter og andre fagpersoner. Kurset er utviklet i samarbeid Helseforetakene i Midt-Norge.

Påmelding

Påmelding til nettkurset Kunnskapsbasert habilitering- spesialist

Moduler

  1. Habilitering
  2. Kunnskapsbasert praksis
  3. Habiliteringstjenestens oppgaver

Modulene ligger åpent tilgjengelig for alle på nett. Du kan jobbe med kurset når du vil, hvor du vil og i ditt eget tempo.

Video om nettkurset Kunnskapsbasert habilitering, spesialist

Hvor lang tid tar kurset?

Vi anbefaler at du setter av noe sammenhengende tid til å jobbe med de forskjellige temaene, gjerne sammen med andre. Anslått tidsbruk er angitt for hvert tema. Du må regne med å bruke mellom 20 og 25 timer på kurset. Om du ønsker å lese fagstoff under «Vil du vite mer?» må du beregne mer tid.

Kursbevis

Etter at du har gjennomført modul 1- 3 kan du laste ned et kursbevis. Kurset er godkjent av Norsk psykologforening som 22,5 timers vedlikeholds aktivitet, av Norsk sykepleieforbund som 22 timer i spesialistoppbygging, av Norsk Ergoterapeutforbund som 22 t spesialistspesifikt kurs innen Allmennhelse og Barns helse og som generelt kurs, og av Norsk fysioterapiforbund som 21 timer i spesialistoppbygging og fornyelse av spesialitet.

Studiepoeng

Etter at du har gjennomført modul 1-3 kan du melde deg på emnet MDV6217 Kunnskapsbasert habilitering (EVU-kurs), 7.5 studiepoeng (modul 4-5). Emnet er nettbasert og kjøres hvert vårsemester, med opptak i november/desember.

Les mer om MDV6217 Kunnskapsbasert habilitering (NTNU videre)

Video om Kunnskapsbasert habilitering- spesialist, modul 4 og 5

29 aug 2023

person-portlet

Kontakt

Rannei Sæther
Førsteamanuensis
rannei.sather@ntnu.no
73559089

Kontakt

Kontakt

Marit By Rise  Marit By Rise, Senterleiar

   kontakt@rkbu.ntnu.no

  Tilsette

   Om oss

Adresse

RKBU Midt-Noreg, NTNU Institutt for psykisk helse, 7491 Trondheim

Besøksadresse

Klostergata 46, 3. etasje

RKBU Midt-Norge, Inngang. Klostergata 46 Trondheim

Førespurnader og spørsmål

  Førespurnad om studiar

  Søk faglege råd og støtte

Virsamvideo

Når det virtuelle blir mer virkelig

En liten filmsnutt om hvordan vi bruker digitalt rollespill i kunnskapsbasert habilitering

Hva er habilitering?

Hva er habilitering?

Hva ligger egentlig i den nye definisjonen av habilitering? Berge Solberg, professor i medisinsk etikk, dykker inn i materien.


Våre erfaringer med utvikling av e-læringsemnet

Våre erfaringer med utvikling av e-læringsemnet

Erfaringer med utvikling av et nytt e-læringsemne innen habilitering. Rannei Sæther, Hege Ramsøy-Halle og Bjørg Neset. Artikkel er hentet fra heftet Læring om læring. Proceedings fra Læringsfestivalen 2019.

Vil du motta vårt nyhetsbrev?

Vil du motta vårt nyhetsbrev?