TFY4220 - Faste stoffers fysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Avvikende karakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Atomære krefter, krystallografi, symmetrier, uordnede materialer, resiproke gittere, Brillouin-soner, diffraksjon av røntgen, elektroner og nøytroner, vibrasjoner i krystallinske og ikke-krystallinske materialer, fononer, varmekapasitet av ikke-metalliske substanser, fri elektrongass, elektronisk varmekapasitet, elektroner i periodiske gittere, energibånd, intrinsikke og ekstrinsikke halvledere. Kort om magnetisme.

Læringsmål

Studentene skal få grunnleggende innsikt i faststoff-fysikk - krystallstrukturer, diffraksjon og resiprokt gitter, bindinger i krystaller, fononer og materialers termiske egenskaper, fri elektronmodell, energibånd og halvledere.
Dette innebærer at studentene skal
- kunne og kjenne igjen forskjellige krystallstrukturer og forstå enkel krystallografi
- vite hvordan vi studerer krystallinske materialer med diffraksjon, vite hva Brillouinsoner, Ewaldkule og spredningsamplituder er
- lære seg hva et resiprokt gitter er og hvordan vi bruker det
- kunne noe om forskjellige typer bindinger i materialer
- vite hva fononer er, og kunne finne dispersjonsrelasjonen for endimensjonale gitter
- lære seg varmekapasitet og forskjellige termiske egenskaper knyttet opp mot fononer
- lære om fri elektronmodellen
- kunne svakt periodisk potensiale og innføring av Bloch-funksjoner
- sette seg inn i energibånd, energigap og halvledere, lære om pn-overganger og prinsipper i halvlederteknologi
- vite hva en Fermiflate er, og prinsippet for å finne slike.

Læringsformer og aktiviteter

Tavleforelesinger, regneøvinger og obligatoriske laboratorieøvinger. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieøvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester eller godkjent obligatorisk aktivitet tidligere semester.

Kursmateriell

Charles Kittel: Introduction to solid state physics, 8th ed., Wiley.
Alternativ bok/støttelitteratur: Hemmer: Faste Stoffers fysikk, 2. utgave 2013.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF4052 7.5
TFE4215 7.5 01.09.2007

Timeplan

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig

Termin Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår Skriftlig eksamen 100/100 C 29.05.2015 09:00 D3 , D1 , K3 , Møterom 8
Sommer Skriftlig eksamen 100/100 C
* Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.