Aluminium – for en lettere verden!

Aluminium er en av Norges største eksportartikler, etter olje og fisk. Temaet for denne landsbyen er aluminium – Spørsmål vi kan stille er: Hvordan og hvorfor skal vi bruke mer aluminium i biler? Hvordan kan vi designe bedre produkter i aluminium ved å erstatte andre materialer? Er det å produsere aluminium bærekraftig? Hvordan kan vi resirkulere mer aluminium?   Bidrar aluminium til en sunnere klode?  Hvordan kan vi utnytte/få til additive manufacturing (3D printing) av aluminiumskomponenter? Hva er framtidens aluminiumsprodukter? Bidrar aluminium til det grønne skiftet? Hvordan kan aluminium bidra i en sirkulær økonomi? I denne landsbyen vil dere bli kjent med deler av aluminiumsindustrien i Norge og ha muligheten til å ha en oppgave knyttet mot en aluminiumsbedrift!

Illustrations of aluminium use

 

Relevant kompetanse

Studenter fra alle fagmiljø er velkomne! Her ønsker vi studenter med kunnskap innen materialteknologi, økonomi, produktutvikling, kybernetikk, miljøteknikk, arkitektur, global forvaltning, psykologi, energi og miljø, fysikk, kjemi, økologi, robotikk, matematikk, konstruksjonsteknikk, marin teknikk, logistikk, design, IKT … you name it! Hvis vi får til grupper med bred bakgrunn vil kunne gi spennende forslag og kreative løsninger – både med hensyn på nye produkter av aluminium, energieffektive forbedringstiltak, miljøvennlige, smarte og kreative løsninger for bruk av aluminium i bil, og mye mer…

 

Om landsbyen

Aluminium er Norges fjerde største eksportartikkel, og i løpet av de siste tiårene har aluminium fått stadig flere bruksområder. Metallets egenskaper kommer oss til gode på mange forskjellige måter.  Aluminiumens fleksibilitet, styrke og lave vekt er noe av det som gjør den ideell på så mange forskjellige bruksområder. Aluminium er virkelig en kilde til inspirasjon.

Eksempler på nye måter å bruke det på fra Hydro og andre selskaper.

Aluminium lar seg enkelt smelte om uten å miste egenskaper. Omsmelting krever bare fem prosent av den energien som skal til for å produsere aluminium første gang. Derfor er 75 prosent av alt som er produsert siden aluminiumindustrien så dagens lys for over 100 år siden, fortsatt i bruk.

En økende andel av forskingen innen aluminium er innrettet mot å møte klimautfordringene, blant annet med vekt på resirkuleringsvennlige legeringer, lettere bildeler og nye anvendelser for solenergi i mer klimavennlige bygg.  Vektreduksjon av biler kan senke drivstofforbruket ganske betraktelig. Ved å erstatte stål med aluminium er det mye å tjene. Amerikas mest solgte bil Ford F150 har de siste årene lagt om til bruk av aluminium.

Raufoss i Oppland finnes flere aluminiumsbedrifter som for eksempel produserer bildeler til det europeiske markedet. En av de første landsbydagene drar vi på en ekskursjon med overnatting på Raufoss for å bli bedre kjent med bedriftene hvor de vil presentere mulige oppgaver som gruppene kan jobbe med.

I denne landsbyen vil dere bli kjent med Hydro og andre bedrifter som lever av aluminium, i tillegg til forskere ved NTNU og SINTEF som jobber med aluminium.  Hydro har btw akkurat lagt ut 51 internships for studentersom holder på med de to siste årene i studiet!

 

Linker

Total-gruppen

NAPIC

Hydro 

Benteler

Neuman Aluminium

Mikrostrukturstudier av aluminium

Fri, 29 Sep 2017 11:50:16 +0200

Emnekode: TFY4851
Landsbytittel: Aluminium – for en lettere verden!
Type: Langsgående
Språk: Norsk
Landsbyleder: Randi Holmestad
Kontaktinformasjon: randi.holmestad@ntnu.no
Undervises: Våren 2018

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.