Aluminium – for en lettere verden!

Aluminium – for en lettere verden!

 

Aluminium er en av Norges største eksportartikler, etter olje og fisk. Temaet for denne landsbyen er aluminium – Spørsmål vi ønsker å stille er: Er det å produsere aluminium bærekraftig? Hvordan kan vi resirkulere mer aluminium?   Hvordan kan vi designe bedre produkter i aluminium ved å erstatte andre materialer? Bidrar aluminium til en sunnere klode?  Hva er framtidens aluminiumsprodukter? Hva vet ‘folk flest’ om aluminium? Hvordan og hvorfor skal vi bruke mer aluminium i biler? Bidrar aluminium til det grønne skiftet? Hvordan kan aluminium bidra i en sirkulær økonomi? I denne landsbyen vil dere lære om og bli kjent med deler av aluminiumsindustrien i Norge! Vi skal på ekskursjon til Raufoss eller Sunndalsøra (sponsa av Hydro)! Og - dere får muligheten til å jobbe med en oppgave knyttet mot en aluminiums-bedrift, eller velge en oppgave selv som er knyttet il noen av spørsmålene over.

Al stoff - Infinite Aluminium burk fra Hydro. Photo

Relevant kompetanse

Studenter fra alle fagmiljø er velkomne! Her ønsker vi studenter med kunnskap innen materialteknologi, kommunikasjon, marked, digitalisering, media, økonomi, produktutvikling, kybernetikk, miljøteknikk, arkitektur, global forvaltning, psykologi, energi og miljø, fysikk, kjemi, økologi, robotikk, matematikk, konstruksjonsteknikk, marin teknikk, logistikk, design, IKT … you name it! Hvis vi får til grupper med bred bakgrunn vil kunne gi spennende forslag og kreative løsninger – både med hensyn på presentasjoner for mannen i gata, nye produkter av aluminium, energieffektive muligheter for aluminium, digitalisering, miljøvennlige, smarte og kreative løsninger for bruk av aluminium og mye mer…  Eller noe helt annet.

Hydro bruker - karosseri bil. Photo

 

Om landsbyen

Aluminium er en av Norges største eksportartikler, og i løpet av de siste tiårene har aluminium fått stadig flere bruksområder. Metallets egenskaper kommer oss til gode på mange forskjellige måter.  Aluminiumens fleksibilitet, styrke og lave vekt er noe av det som gjør den ideell på så mange forskjellige bruksområder, i biler, til sjøs, i møbler, som beskyttelse, som kunst, i arkitektur, i interiør, som emballasje. Her er noen eksempler på nye måter å bruke det på fra Hydro og andre selskaper.

Aluminium lar seg enkelt smelte om og resirkulere uten å miste egenskaper. Omsmelting krever bare fem prosent av den energien som skal til for å produsere aluminium første gang. Derfor er 75 prosent av alt som er produsert siden aluminiumindustrien så dagens lys for over 100 år siden, fortsatt i bruk. 

En økende andel av forskingen innen aluminium er innrettet mot å møte klimautfordringene, blant annet med vekt på resirkuleringsvennlige legeringer, lettere bildeler og nye anvendelser for solenergi i mer klimavennlige bygg.  Vektreduksjon av biler kan senke drivstofforbruket ganske betraktelig. Ved å erstatte stål med aluminium er det mye å tjene. Amerikas mest solgte bil Ford F150 har de siste årene brukt mer aluminium.

Raufoss i Oppland finnes flere aluminiumsbedrifter som for eksempel produserer bildeler til det europeiske markedet. En av de første landsbydagene drar vi på en ekskursjon med overnatting på Raufoss (eller til Sunndalsøra) for å bli bedre kjent med aluminium og hvor vi får presentert mulige oppgaver som gruppene kan jobbe med.

I denne landsbyen vil dere bli kjent med Hydro og andre bedrifter som lever av aluminium, i tillegg til forskere ved NTNU og SINTEF som jobber med aluminium.

Hydro har annonsert at de søker etter 50 studenter for internships sommeren 2020 – (for studenter som holder på med de to siste årene av studiene sine)

Ødelagd metall - artikkel i Teknisk ukeblad. Photo

Linker

World Aluminium

Total-gruppen

NAPIC

Hydro 

Benteler

Neuman Aluminium

Hydal

Mikrostrukturstudier av aluminium (YouTube video)

 

Fakta om landsbyen - TFY4851

Emnekode: TFY4851
Landsbytittel: Aluminium – for en lettere verden!
Type: Langsgående
Språk: Norsk
Landsbyleder: Randi Holmestad, Jonas K. Sunde og Adrian Lervik
Kontaktinformasjon: randi.holmestad@ntnu.no
Undervises: Våren 2021
Undervisningssted: Trondheim

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.