Bakgrunn og aktiviteter

ARBEIDSOMRÅDER

Seniorkonsulent ved det internanasjonale masterprogrammet i Global helse, samt administrativt ansvarlig for Hovedoppgaven i medisinutdanningen. Administrering og koordinering av undervisning, samt studentrådgivning.

 

TIDLIGERE ARBEIDSERFARING

Forskning:

  • PhD "Generasjons- og livsløpsstudier av muskelskjelettsmerter (betydningen av arv og miljø)"

Undervisning:

  • Forskningsmetoder
  • Epidemiologi 
  • Fysisk aktivitet og helse
  • Eksperter i team - "Velferdsteknologi"

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner