course-details-portlet

IT6121 - Brukersentrert systemutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100

Faglig innhold

Prosjektfag der praktiske ferdigheter utvikles i gruppearbeidet i samspill med forelesninger og deltagernes erfaringer fra sin helsefaglige eller tekniske bakgrunn. Beslektede emner: IT6105 MMI, TDT4180 Menneske-maskin interaksjon, IT3402 Design av grafiske brukergrensesnitt & IT8002 Videregående emner i menneske-maskin interaksjon; IT6108 Systemutvikling.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal deltakeren ha kunnskap om:

- Programvareutvikling: konsepter som prosessmodeller, metoder og teknikker for kravspesifisering, arkitekturutforming, design, testing, planlegging, konfigurasjons- og kvalitetsstyring.

- Kvalitetskriterier for programvaresystemer, med spesiell fokus på kriterier som er sentrale for helse-IT, slik som brukervennlighet, sikkerhet og pålitelighet, og metodikk for hvordan man evaluerer at en løsning tilfredsstiller kravene.

- Grunnleggende begreper, prinsipper og praksis for konstruksjon av brukervennlige menneske-maskin grensesnitt med spesielt fokus på helse-IT.

- Brukersentrert designmetodikk og hvordan den anvendes for å utvikle brukervennlige IT-løsninger.

- Smidige metoder, iterativ designmetodikk og prototyping.

Etter fullført kurs skal deltakeren (ferdigheter):

- Være i stand til å planlegge og administrere et lite programvareutviklingsprosjekt og delta i en egnet rolle på mer detaljert nivå i prosjektet.

- Mestre metodikk for å innhente både brukerbehov og strategiske behov knyttet til IT-systemer, og kunne formulere presise og verifiserbare krav til IT-løsninger basert på disse behovene, med spesiell fokus på brukervennlighetskrav og sikkerhetskrav.

- Erfaring med å tegne og skissere brukergrensesnitt og lage prototyper av IT-løsninger på ulike nivåer.

- Erfaring med metodikk for å evaluere kvaliteten av IT-systemer.

Etter fullført kurs skal deltakeren (generell kompetanse):

- Kunne forstå betydningen av programvareutvikling / systemutvikling som et yrke.

- Kunne forstå og samtale om komplekse systemutviklingsprosjekter og tilhørende tekniske og organisatoriske problemstillinger.

- Gode forutsetninger for å samarbeide med utviklere og kommunisere designbeslutninger med utviklingsteamet.

- Bestillerkompetanse for IT-systemer og -tjenester.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/øvinger/gruppearbeid.

Forbehold om tilstrekkelig antall søkere for at emnet gjennomføres.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger leveres i løpet av semesteret

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Helseinformatikk (MHI)

Forkunnskapskrav

Kurset forutsetter at man har bestått IT6101 Helseinformatikk introduksjonskurs og IT6102 Programmering, eller kan dokumentere tilsvarende kunnskaper.

Kursmateriell

Oppgis senere på Blackboard.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Rapport 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU