course-details-portlet

BEV1011 - Idrettsfysiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer
Hjemmeeksamen 100/100 3 timer

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i grunnleggende fysiologiske prosesser knyttet til energifrigjøring, sirkulasjon, respirasjon og muskelarbeid relatert til fysisk aktivitet og trening. Reguleringsmekanismer for ulike fysiologiske prosesser blir behandlet. I tillegg til forelesninger vil praktiske aktiviteter og demonstrasjoner (som måling og vurdering av fysiologiske responser i fysisk aktivitet), både individuelt og i gruppearbeid, bli benyttet for å belyse de teoretiske perspektivene.

Læringsutbytte

Kunnskap
• Studenten har kunnskap om grunnleggende fysiologiske prosesser knyttet til energifrigjøring, sirkulasjon, respirasjon og muskelarbeid, og hvordan disse prosessene reguleres og endres ved fysisk aktivitet i sammenheng med fysisk form og helse.

Ferdigheter
• Studenten kan beskrive, forklare og anvende kunnskap om fysiologiske prosesser innenfor fysisk aktivitet i sammenheng med fysisk form og helse
• Studenten har grunnleggende ferdigheter i førstehjelp og hjerte- og lungeredning

Generell kompetanse
• Studenten har innsikt i fysiologiske prosesser, og kan relatere disse til fysisk aktivitet, fysisk form og helse
• Studenten kan reflektere over og formidle kunnskap om fysiologiske prosesser relatert til fysisk aktivitet, fysisk form og helse

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 84 timer forelesninger/øvinger/gruppearbeid. Deler av emnet kan bli undervist på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • 70 % deltakelse på øvinger og gruppearbeid

Mer om vurdering

* Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i fire studieår. Studenter med godkjent obligatorisk aktivitet trenger ikke gjennomføre øvinger på nytt for å ta eksamen.
* I tilfeller med få kandidater kan våreksamen arrangeres muntlig/med alternativt opplegg.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bevegelsesvitenskap (BBEV)
Samfunns- og idrettsvitenskap (BSAMIDR)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorprogrammet i bevegelsesvitenskap og bachelor i samfunns- og idrettsvitenskap

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDR1004 12.5 01.09.2011
BEV1002 7.5 01.09.2011
BEV1006 5.0 01.09.2011
BEV1100 1.0 01.09.2011
MFEL1050 2.0 01.09.2012
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Idrettsvitenskap
  • Bevegelsesvitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 17.12.2020

Innlevering 17.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering 03.06.2021

Innlevering 03.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU