course-details-portlet

BEV2006 - Trening og prestasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Undervisningen vil dekke grunnleggende prinsipper for tilpasning til ulike typer fysisk trening hos individer på ulike prestasjonsnivå. Dette gjelder spesielt kroppens fysiske tilpasninger til styrketrening, utholdenhetstrening og teknikktrening, men også hvordan psykologiske faktorer påvirker trening og prestasjon. Effekter av ulike typer trening blir drøftet i forhold til hvordan det påvirker prestasjonen i ulike idretter.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om grunnleggende treningsprinsipper;
 • kunnskap om metoder og verktøy for måling av prestasjon og prestasjonsbestemmende variabler;
 • kunnskap om fysisk vekst og (prestasjons)utvikling gjennom barn og ungdomsalderen;
 • grunnleggende kunnskap om effekter av ulike typer fysisk trening på prestasjonsevnen;
 • kunnskap om grunnleggende prinsipper for bevegelsesteknikk og taktikk og hvordan dette kan påvirke prestasjonsevnen;
 • grunnleggende kunnskap om idrettsernæring og effekten på trening og prestasjon;
 • kunnskap om effekten av menstruasjonssyklusen og bruk av hormonelle prevensjonsmidler på trening og prestasjon;
 • kjennskap til spesifikke utfordringer knyttet til parasport og testing og trening av parautøvere;
 • kjennskap til spesifikke utfordringer knyttet til forskning og utviklingsarbeid innen toppidrett;
 • innsikt i hvordan toppidrett og forbedring av prestasjonsevne kan skape etiske problemstillinger (f.eks. endringer i kroppsvekt, utbrenthet, doping).

Ferdigheter

Studenten kan

 • anvende teori innenfor fysiologi og motorikk til å forklare effekter av ulik type trening på fysiske tilpasninger og prestasjonsevne;
 • planlegge et helhetlig treningsprogram med hensikt til å forbedre prestasjon;
 • vurdere indre og ytre faktorer som påvirker prestasjonsevnen til et individ (f.eks. varme, kulde og høyde og mentale aspekter) og gjøre hensiktsmessige tilpasninger i et treningsprogram;
 • evaluere effekten av trening ved hjelp av relevante tester.

Generell kompetanse

Studenten kan skriftlig og gjennom diskusjon formidle teorier og utfordringer innen toppidretten i tillegg til å foreslå relevante og begrunnede løsninger.

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 42 timer forelesninger/øvinger/gruppearbeid. Deler av emnet kan bli undervist på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjente øvinger

Mer om vurdering

Obligatorisk aktvitet

 • Obligatoriske øvinger gjennomføres i grupper og vurderes som godkjent/ ikke godkjent.
 • I dette emnet er godkjent obligatorisk aktivitet gyldig i fire studieår. Studenter med godkjent obligatorisk aktivitet trenger ikke gjennomføre øvinger på nytt for å ta eksamen.

Eksamen

 • Dersom det er utsatt eksamen, kan eksamenformen endres.

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, som betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorprogrammet i bevegelsesvitenskap, årsstudiet i bevegelsesvitenskap og bachelorprogrammet i samfunns- og idrettsvitenskap.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BEV2004 7.5 HØST 2011
MFEL1050 2.0 HØST 2012
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.12.2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Idrettsvitenskap
 • Bevegelsesvitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 05.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL520 Sluppenvegen 14 2
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 43
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 13.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL410 Sluppenvegen 14 106
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU