BEV2006 - Trening og prestasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer

Faglig innhold

Undervisningen vil dekke grunnleggende prinsipper for tilpasning til ulike typer fysisk trening hos individer på ulike prestasjonsnivå. Dette gjelder spesielt kroppens fysiske tilpasninger til styrketrening, utholdenhetstrening og teknikktrening, men også hvordan psykologiske faktorer påvirker trening og prestasjon. Effekter av ulike typer trening blir drøftet i forhold til hvordan det påvirker prestasjonen i ulike idretter.

Læringsutbytte

Studenten har grunnleggende kunnskap om effekter av ulike typer fysisk trening på prestasjonsevnen.
Studenten kan anvende teori innenfor fysiologi, biomekanikk og motorikk til å forklare effekter av ulik type trening på fysiske tilpasninger og prestasjonsevne.

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 42 timer forelesninger/øvinger/gruppearbeid. Deler av emnet kan bli undervist på engelsk.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bevegelsesvitenskap (BBEV)

Forkunnskapskrav

Minimum 30 sp. av BEV1010, BEV1011, BEV1012, BEV1013 og BEV 1014. Emnet har studierettskrav, som betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorprogrammet i bevegelsesvitenskap.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BEV2004 7.5 01.09.2011
MFEL1050 2.0 01.09.2012

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 100/100 11.12.2017 09:00 H3 Rom 521(Sprokkit) , JB40 , JB41
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 25.05.2018 09:00 JB10 MUSIKK
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.