course-details-portlet

BEV2006 - Trening og prestasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 timer

Faglig innhold

Undervisningen vil dekke grunnleggende prinsipper for tilpasning til ulike typer fysisk trening hos individer på ulike prestasjonsnivå. Dette gjelder spesielt kroppens fysiske tilpasninger til styrketrening, utholdenhetstrening og teknikktrening, men også hvordan psykologiske faktorer påvirker trening og prestasjon. Effekter av ulike typer trening blir drøftet i forhold til hvordan det påvirker prestasjonen i ulike idretter.

Læringsutbytte

Kunnskap
• Studenten har grunnleggende kunnskap om effekter av ulike typer fysisk trening på prestasjonsevnen idrettsutøvere.
• Studenten har kunnskap om sentrale temaer, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder for måling av prestasjon innen toppidrett.
• Studenten kjenner til spesifikke utfordringer knyttet til forskning og utviklingsarbeid innen toppidrett.
• Studenten har innsikt i hvordan toppidrett og forbedring av prestasjonsevne kan skape etiske problemstillinger (f.eks. endringer i kroppsvekt, utbrenthet, doping).

Ferdigheter
• Studenten kan anvende teori innenfor fysiologi, biomekanikk og motorikk til å forklare effekter av ulik type trening på fysiske tilpasninger og prestasjonsevne.
• Studenten kan planlegge et helhetlig treningsprogram med hensikt til å forbedre prestasjon.
• Studenten kan vurdere indre og ytre faktorer som påvirker prestasjonsevnen til et individ (f.eks. varme, kulde og høyde og mentale aspekter) gjøre hensiktsmessige tilpasninger i et treningsprogram.
• Studenten kan evaluere effekten av trening ved hjelp av relevante tester.

Generell kompetanse
• Studenten kan skriftlig og gjennom diskusjon formidle teorier og utfordringer innen toppidretten i tillegg til å foreslå relevante og begrunnede løsninger.

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 42 timer forelesninger/øvinger/gruppearbeid. Deler av emnet kan bli undervist på engelsk.

Mer om vurdering

* I tilfeller med få kandidater kan vår/høsteksamen arrangeres muntlig/med alternativt opplegg.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bevegelsesvitenskap (BBEV)

Forkunnskapskrav

Minimum 30 sp. av BEV1010, BEV1011, BEV1012, BEV1013 og BEV 1014. Emnet har studierettskrav, som betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorprogrammet i bevegelsesvitenskap.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BEV2004 7.5 01.09.2011
MFEL1050 2.0 01.09.2012
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Idrettsvitenskap
  • Bevegelsesvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 02.12.2020

Innlevering 02.12.2020

Utlevering 15:00

Innlevering 18:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 19.05.2021

Innlevering 19.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU