Bakgrunn og aktiviteter

Research interests

Øyvind’s research focuses on commercialization and adaption of new technologies, especially within complex settings such as sustainable energy technologies. The research draws from established theories within entrepreneurship, marketing and innovation strategy.

Teaching

Øyvind teaches graduate courses in marketing management, and supervises master students within marketing, innovation and strategy connected to commercialization or adaption of new technologies. He also teaches within technology management, innovation and international marketing in executive educational programs.

Responsibilities

  • Director of the executive program Master of Technology Management (MTM)

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Aspelund, Arild; Bjørgum, Øyvind; Sæther, Erik Andreas. (2021) Entering a Brave New World: Market Entry Assessments Into a Born Global Industry. Advanced Perspectives on Global Industry Transitions and Business Opportunities.
  • Bjørgum, Øyvind; Dimmen, Eli Åstedotter; Lang, Joanna Erica Wikheim; Tangvik, Dag Erik. (2021) Kunstig intelligens i norske organisasjoner: En empirisk studie med implikasjoner for fremtidens ledelse. Norsk arbeidsliv mot 2050. Muligheter og trusler..

Rapport/avhandling