course-details-portlet

MTS6516 - Endring, innovasjon og globalisering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 24 timer ALLE

Faglig innhold

Kurset består av tre integrerte samlinger som bygger på hverandre.

Samling 4 – Innovasjon og Entreprenørskap
Denne samlingen gir studentene en innføring i sentrale teorier tilknyttet ledelse av endring med spesiell vekt på innovasjon og entreprenørskap og hvordan disse aktivitetene kan bidra til å øke bedrifters konkurransekraft. Samlingen vil omhandle hvordan teknologibasert innovasjon og entreprenørskap endrer bransjer og markeder, ledelse av innovasjonsprosesser og organisering for økt innovasjonskapasitet, åpen innovasjon og corporate entrepreneurship. Det blir lagt vekt på å øve evne til kritisk vurdering av konsepter for innovasjon og entreprenørskap samt praktisk ferdighet i å planlegge, gjennomføre og evaluere ulike tilnærminger til innovasjon og entreprenørskap i både nye og etablerte organisasjoner.

Samling 5 – Markedsføring og produktutvikling
Denne samlingen introduserer hovedkonseptene innen markedsføring og markedsorientering. Vi vil ha spesiell fokus på introduksjon og markedsføring av nye teknologibaserte produkter og tjenester, samt modeller og praksis for gjennomføring av god produkt- og tjenesteutvikling. Det vektlegges videre gjennom eksempler hva som betinger en industriell suksess av ulike innovasjoner samt hvilke fenomener som eventuelt kan hindre et produkt eller tjenestes gjennomslag i markedet. Potensialet i, og etableringen av, internasjonal markedsføring og strategiske allianser er også et sentralt tema.

Samling 6 – Internasjonal handel og bærekraft
Denne samlingen behandler tema bedriftsledere vil møte i en global forretningsdrift på tvers av ulike kulturer og normer for adferd og bærekraft. Vi diskuterer forskjellige strategier for organisering av internasjonal virksomhet, etablering av globale forsynings-, produksjons-, og markedsnettverk, samt utfordringer i forbindelse med arbeid i ulike kulturer med ulik forretningsetikk. Samlingen leverer en innføring i hva bærekraft er og hvilken betydning bærekraft har i norsk og internasjonal sammenheng for norske bedrifters konkurransekraft.

Læringsutbytte

Læringsmål:
Kunnskap: Deltakerne skal tilegne seg kunnskap om teorigrunnlaget for innovasjon, entreprenørskap, markedsføring og internasjonal handel.
Evner: Kandidatene skal kunne denne kunnskapen til effektivt lede prosesser utviklings- og vekstprosesser i egne organisasjoner.
Generell kompetanse: Kandidaten skal, gjennom kompetansen opparbeidet gjennom kurset, kunne opptre som en ansvarlig leder ut utviklings- og endringsprosesser.

Læringsformer og aktiviteter

Læringsmål:
Kunnskap: Deltakerne skal tilegne seg kunnskap om teorigrunnlaget for innovasjon, entreprenørskap, markedsføring og internasjonal handel.
Evner: Kandidatene skal kunne denne kunnskapen til effektivt lede prosesser utviklings- og vekstprosesser i egne organisasjoner.
Generell kompetanse: Kandidaten skal, gjennom kompetansen opparbeidet gjennom kurset, kunne opptre som en ansvarlig leder ut utviklings- og endringsprosesser.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Technology Management (MTS)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 03.12.2020

Innlevering 04.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 09:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU