Bakgrunn og aktiviteter

Se http://folk.ntnu.no/orlandic/ for mer informasjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Orlandic, Milica; Svarstad, Kjetil. (2015) Efficient Low-Comlexity MPEG-2 to H.264/AVC Video Transcoding System Architectures and Optimization Techniques susceptible to Dynamic Partial Reconfiguration. 2015. ISBN 978-82-326-0870-6. Doktoravhandlinger ved NTNU (2015/107).