course-details-portlet

TFE4171 - Design av digitale system 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjektrapport 30/100
Skriftlig skoleeksamen 70/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet handler om hvordan å håndtere utfordringene i utviklingen av komplekse digitale system så som enbrikkesystemer. Det fokuserer på avanserte metoder, notasjoner og språk, verktøy og systemer for spesifikasjon, høynivå (abstrakt) beskrivelse og kommunikasjon, simulering og verifikasjon inkludert UVM (Universal Verification Methodology). Emnet har spesielt stor fokus på verifikasjon.

Tematiske deler i emnet er definisjon av enbrikkesystem (SoC), de utfordringer dette stiller og hvilke systembeskrivende språk som brukes. For verifisering benyttes høynivåbeskrivelse og hevdelsesbasert verifisering i SystemVerilog og UVM, formell verifisering ved modell-sjekking.

Semesteroppgave: Bruk av høynivåverktøy for beskrivelse og oppførselsimulering, verifisering og implementering.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten har

 • inngående kjennskap til hva som karakteriserer enbrikkesystemer, hvordan de spesifiseres, designes, lages og brukes, og hvilke utfordringer dette gir.
 • avansert kunnskap om høynivåbeskrivelser av komplekse systemer av maskinvare og programvare.
 • dyptgående innsikt i prinsipper innen formell og hevdelsesbasert verifisering.
 • inngående kunnskap om grunnlag for og metoder innen modellering og simulering på systemnivå.

Ferdigheter: Kandidaten kan

 • bruke høynivå beskrivelsesspråk for å designe moduler for et enbrikkesystem.
 • utvikle hevdelsesbaserte egenskaper og bruke disse til å verifisere systemegenskaper.
 • uttrykke temporal-logiske systemkrav og bevise eller motbevise disse ved modellsjekking.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Praktisk/teoretiske øvinger og semesteroppgave i grupper. Alle laboratorieøvinger er obligatoriske og må være godkjente for adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Laboriatorieøvinger

Mer om vurdering

Samlet karakter er basert på eksamen, som teller 70 %, og prosjektrapport, som teller 30 %.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak godkjennes laboratorieøvinger og semesteroppgave i inntil tre år.

Forkunnskapskrav

Studenten må kjenne og kunne bruke minst ett maskinvarebeskrivende språk såsom VHDL eller Verilog for registernivå-modellering.

Kursmateriell

Oppgis før semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TFE4170 7.5 HØST 2014
FE8129 7.5 HØST 2014
TFE4175 3.7 HØST 2014
FE8803 3.7 HØST 2014
FE8128 3.7 HØST 2014
SIE4075 3.7 HØST 2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Elektronikk
 • Anvendt elektroteknikk
 • Elektroteknikk
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Prosjektrapport 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 70/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU