course-details-portlet

TFE4595 - Electronic Systems Design, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer H

Faglig innhold

Studenten skal velge to tema à 3,75Sp fra ei liste publisert ved semesterstart.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER: Kandidaten skal ved gjennomføring av emnet få dybdekunnskap innen to utvalgte tema innen Elektronisk systemdesign og innovasjon. FERDIGHETER: Emnet skal gi studenten ferdigheter innen de valgte tema.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i temaene kan være forelesninger, seminarer og selvstudium. Hvert tema har en egen plan. I noen temaer vil det være obligatoriske aktiviterer.

Mer om vurdering

Begge tema må være bestått for å oppnå bestått sluttkarakter i fordypningsemnet. I tilfelle stryk, må begge tema gjentas.

Temaene velges ved semesterstart og registreres på prosjektkontrakten. Bytte av tema kan gjøres etter avtale med faglærer før 15.september.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) i august kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elektronikk
  • Telekommunikasjon
  • Elektronikk og telekommunikasjon
  • Elektroteknikk
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 H PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 H PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU