course-details-portlet

TFE4595 - Electronic Systems Design, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer H

Faglig innhold

Studenten skal velge to tema à 3,75Sp fra ei liste publisert ved semesterstart.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER: Kandidaten skal ved gjennomføring av emnet få dybdekunnskap innen to utvalgte tema innen Elektronisk systemdesign og innovasjon. FERDIGHETER: Emnet skal gi studenten ferdigheter innen de valgte tema.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i temaene kan være forelesninger, seminarer og selvstudium. Hvert tema har en egen plan. I noen temaer vil det være obligatoriske aktiviterer. Begge tema må være bestått for å oppnå bestått sluttkarakter i fordypningsemnet. I tilfelle stryk, må begge tema gjentas.

Mer om vurdering

Nivået for bestått i hvert tema er 50 % eller høyere poengsum på hvert temas eksamen.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elektronikk
  • Telekommunikasjon
  • Elektronikk og telekommunikasjon
  • Elektroteknikk
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 H 30.11.2022 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
SL274 Sluppenvegen 14 2
Storhall del 2 Idrettssenteret (Dragvoll) 95
DI42 Idrettssenteret (Dragvoll) 3
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 H
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU