course-details-portlet

TTT4255 - Elektronisk systemdesign, grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig presentasjon og demonstrasjon 1/2 1 timer A
Oppgave 1/2

Faglig innhold

Emnet er organsiert rundt første fase av et større innovasjonsprosjekt. Studentene blir kjent med et reelt behov hos en ekstern samarbeidspartner, og får grunnleggende erfaring med relevant teknologi for å designe et system som møter behovet. Prosjektet fullføres i fjerde semester i emnet TTT4270 Elektronisk systemdesign, prosjekt.

Læringsutbytte

Kunnskaper :

  • Studenten skal kjenne til ulike roller for en elektronisk systemdesigner i samfunn og arbeidsliv

Ferdigheter:

  • Kunne designe og implementere enkle elektroniske system ved hjelp av mikrokontroller, sensorer og aktuatorer.
  • Kunne dokumentere teknisk og for et allment publikum hvordan et problem er løst ved hjelp av et egenutviklet elektronisk system.

Generell kompetanse:

  • Studenten skal ha blitt kjent med rollen som teknologisk problemløser og innovatør.
  • Studenten skal utvikle samarbeidsferdigheter og kunne ta ansvar i lagarbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Prosjektarbeid i grupper. Dialogbaserte læringsformer i kombinasjon med forelesning. Gjesteforelesninger og ekskursjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppmøte

Mer om vurdering

Vurderingen i faget skjer på bakgrunn i prosjektrapport (50%) og prosjektpresentasjoner og -demonstrasjoner (50%). Begge delene må få godkjent for å få godkjent emnet som helhet. Det er obligatorisk oppmøte i faget.

Ved gjentak må hele emnet tas på nytt.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Designmetodikk
  • Elektronikk
  • Informatikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 1/2

Utlevering
19.11.2023

Innlevering
26.11.2023


10:00


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig presentasjon og demonstrasjon 1/2 A

Utlevering
23.11.2023

Innlevering
23.11.2023


02:00


09:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU