course-details-portlet

TTT4255 - Elektronisk systemdesign, grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet er organsiert rundt første fase av et større innovasjonsprosjekt. Studentene blir kjent med et reelt behov hos en ekstern samarbeidspartner, og får grunnleggende erfaring med relevant teknologi for å designe et system som møter behovet. Prosjektet fullføres i fjerde semester i emnet TTT4270 Elektronisk systemdesign, prosjekt.

Læringsutbytte

Kunnskaper :
- Studenten skal kjenne til ulike roller for en elektronisk systemdesigner i samfunn og arbeidsliv

Ferdigheter:
- Kunne designe og implementere enkle elektroniske system ved hjelp av mikrokontroller, sensorer og aktuatorer.
- Kunne dokumentere hvordan et problem er løst ved hjelp av et egenutviklet elektronisk system.

Generell kompetanse:
- Studenten skal ha blitt kjent med rollen som teknologisk problemløser og innovatør.
- Studenten skal kunne ta ansvar i lagarbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Prosjektarbeid i grupper. Dialogbaserte læringsformer i kombinasjon med forelesning. Gjesteforelesninger og ekskursjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppmøte hver elsysdag
  • Gruppeoppgaver

Mer om vurdering

Vurderingen i faget skjer på bakgrunn i oppmøte, gjennomføring av prosjektet, prosjektrapport og prosjektpresentasjoner. Det er obligatorisk oppmøte i faget.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Designmetodikk
  • Elektronikk
  • Informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU