Bakgrunn og aktiviteter

Eg er vakse opp i Ålesund og har i hovudsak studert ved NTNU. Hovudfag i filosofi, phd i pedagogisk filosofi (2012), postoktor (2013) og førsteamanuensis (2016).

Hovudinteressa mi er pedagogisk filosofi, der eg har teke utgangspunkt i tyske filosofar som Hegel, Kant, Arendt og Wittgenstein, og Skjervheim. I lys av desse tenkjarane forsøker eg å seie noko om kva mennesket, danning og pedagogikk er, og drøfte tema som leseferdigheit og sosiale medier i lys av dette.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Fauskevåg, Odin. (2013) Grunnproblem i Skjervheims pedagogiske filosofi. Pedagogikk under livets tre.
  • Fauskevåg, Odin. (2013) Kant - Fridom gjennom fornuft. Danningens filosofihistorie.
  • Fauskevåg, Odin. (2009) Når grunnfjellet vaklar : Danning og dialog i "Filosofiske undersøkingar". Verden satt ut av spill : postmoderne pedagogiske perspektiver.

Rapport/avhandling

  • Fauskevåg, Odin. (2012) Danning og ånd. Ei utarbeiding av omgrepet danning frå Hegels filosofi. 2012. ISBN 978-82-471-3910-3.