Bakgrunn og aktiviteter

Eg nærmar meg pedagogiske problemstillingar frå eit filosofisk ståstad der danning, anerkjenning, sensibilitet og normativitet er sentrale omgrep. Utgangspunktet mitt er mellom anna Hegel, Kant, Arendt, Skjervheim og nyare lesingar av dei. Med utgangspunkt i desse perspektiva forsøker eg å belyse pedagogiske omgrep og fenomen som kompetanse, digital teknologi, demokrati, subjektivitet og danning.