course-details-portlet

PED3614 - Pedagogisk grunnlagstenkning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en idéhistorisk innføring i grunnleggende spørsmål om hvordan praktisk og teoretisk kunnskap og handling har blitt forstått innenfor ulike pedagogiske tradisjoner. Emnet vil legge vekt på praktisk kunnskap slik den presenteres i nyere pedagogisk faglitteratur. Begreper som danning, kompetanse, praktisk klokskap, erfaring, dømmekraft, skjønn, takt, dialog, kreativitet, lek, frihet og teknologi står sentralt. Videre vil det legges vekt på forholdet mellom oppdragelse og demokrati, på den pedagogiske relasjonen og på særegenheter ved læring i institusjonelle kontekster.

Læringsutbytte

Emnet gir inngående kunnskaper om og teoretisk innsikt i:

 • Danningsbegrepets historie og aktualitet i moderne pedagogikk.
 • Begrepet kompetanse og dets begrensning.
 • Teoretiske perspektiver på mennesket og verden.
 • Pedagogikkens vitenskapsteoretiske plasseringer.
 • Kunnskapsbegrepets praktiske og teoretiske dimensjoner.
 • Forholdet mellom pedagogisk praksis og teori.
 • Demokrati og likhet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 4 timer pr. uke. Seminarer og diskusjonsforum/refleksjonsgrupper integreres i forelesningene.

Mer om vurdering

4 timers skriftlig eksamen (inspera).

Forkunnskapskrav

Som for opptak til master i pedagogikk. Forkunnskapskravet må være innfridd for å starte på emnet.

Kursmateriell

Til emnet er det knyttet et pensum på ca 500 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PED3514 7.5 HØST 2015
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Pedagogikk
 • Samfunnsvitenskapelige fag
 • Skoleutvikling
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 24.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU