Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Veelo, Nicole Christine. (2016) Innovation in Upper Secondary Schools - An International Multiple-Case Study. 2016. ISBN 978-82-326-1754-8. Doktoravhandlinger ved NTNU (208).