course-details-portlet

MUSP4321 - Hovedinstrument jazz B

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praktisk eksamen 100/100 15 minutter

Faglig innhold

Emnet stiller store krav til selvstendig studieinnsats.
Individualundervisningen omfatter instrumentale ferdigheter med vekt på improvisasjon. Ensembleundervisningen omfatter repertoarutvikling, improvisasjonspraksis, ensembleledelse, prøveteknikk og samspill. I løpet av studiet skal studenten få relevant studiopraksis.

Obligatoriske kurs:
Støtteinstrument jazz B:
Støtteinstrument er trommesett. Studenter med trommesett som hovedinstrument, har klaver som støtteinstrument.

Musikkformidling:
Kurset omfatter forberedelse, gjennomføring og evaluering av en turne. Den enkelte student skal levere prosjektrapport ved slutten av studiet.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten
-har kunnskap om turneplanlegging, repertoarutvikling og de prosesser som ligger bak realiseringen av større konsertprosjekter.
- har kunnskap om og behersker hensiktsmessige teknikker for lytting, øving, prestasjonsforberedelse og forebygging av belastningsskader.

Ferdigheter:
Kandidaten:
- viser instrumentale/vokale ferdigheter til å kunne realisere og presentere sine musikalske intensjoner.
- viser kunstnerisk uttrykksevne, og kan forholde seg til publikum i ulike framføringssituasjoner.
- kan jobbe målrettet og selvstendig, alene og i ensembler.
- tar initiativ til å musisere i ensemble, og viser evne til musikalsk kommunikasjon.
- har improvisatoriske ferdigheter.
- har grunnleggende ferdigheter i støtteinstrument.

Læringsformer og aktiviteter

Individualundervisning - en time pr. uke i 24 uker.

Gruppeundervisning - inntil 44 timer i ensembleprosjekter, gis konsentrert i kortere perioder i løpet av studieåret.

Prosjekt - div undervisning. Obligatoriske kurs.

Deltagelse i prosjekter, seminarer og konserter er obligatorisk.

Støtteinstrument jazz B: 0,5 -1 time pr uke (individuelt eller i gruppe) over to semester (24 uker). Kurset blir godkjent på grunnlag av deltakelse i obligatorisk undervisning.

Musikkformidling: Undervisning tilsvarende 2 timer pr. uke i øvingsgrupper satt sammen som ensembler - gjennomføres som prosjekter. Kurset blir godkjent på grunnlag av deltakelse i obligatorisk undervisning og innlevert prosjektrapport.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltakelse i obligatorisk undervisning
  • Kurs i støtteinstrument jazz B
  • Kurs i musikkformidling

Mer om vurdering

Praktisk eksamen på ca 15 minutter. Alle obligatoriske kurs må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSK)

Forkunnskapskrav

Bestått MUSP4311 eller tilsvarende.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  22.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Utøvende musikkfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU