course-details-portlet

MUSP4321 - Hovedinstrument jazz B

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 100/100 15 minutter

Faglig innhold

Emnet stiller store krav til selvstendig studieinnsats. Individualundervisningen omfatter instrumentale ferdigheter med vekt på improvisasjon. Ensembleundervisningen omfatter repertoarutvikling, improvisasjonspraksis, ensembleledelse, prøveteknikk og samspill. I løpet av studiet skal studenten få relevant studiopraksis.

Obligatoriske kurs:

 • Støtteinstrument jazz B: Støtteinstrument er trommesett. Studenter med trommesett som hovedinstrument, har klaver som støtteinstrument.
 • Musikkformidling: Kurset omfatter forberedelse, gjennomføring og evaluering av en turne. Den enkelte student skal levere prosjektrapport ved slutten av studiet.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

 • har kunnskap om turneplanlegging, repertoarutvikling og de prosesser som ligger bak realiseringen av større konsertprosjekter
 • har kunnskap om og behersker hensiktsmessige teknikker for lytting, øving, prestasjonsforberedelse og forebygging av belastningsskader

Ferdigheter:

Kandidaten

 • viser instrumentale/vokale ferdigheter til å kunne realisere og presentere sine musikalske intensjoner
 • viser kunstnerisk uttrykksevne, og kan forholde seg til publikum i ulike framføringssituasjoner
 • kan jobbe målrettet og selvstendig, alene og i ensembler
 • tar initiativ til å musisere i ensemble, og viser evne til musikalsk kommunikasjon
 • har improvisatoriske ferdigheter
 • har grunnleggende ferdigheter i støtteinstrument

Læringsformer og aktiviteter

Individualundervisning - en time pr. uke i 24 uker. Gruppeundervisning - inntil 44 timer i ensembleprosjekter, gis konsentrert i kortere perioder i løpet av studieåret. Prosjekt - div undervisning.

Obligatoriske kurs:

 • Deltagelse i prosjekter, seminarer og konserter er obligatorisk.
 • Støtteinstrument jazz B: 0,5 -1 time pr uke (individuelt eller i gruppe) over to semester (24 uker). Kurset blir godkjent på grunnlag av deltakelse i obligatorisk undervisning.
 • Musikkformidling: Undervisning tilsvarende 2 timer pr. uke i øvingsgrupper satt sammen som ensembler - gjennomføres som prosjekter. Kurset blir godkjent på grunnlag av deltakelse i obligatorisk undervisning og innlevert prosjektrapport.

Obligatoriske aktiviteter

 • Kurs i musikkformidling
 • Kurs i støtteinstrument jazz B
 • Tilfredsstillende deltakelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Praktisk eksamen på ca 15 minutter. Alle obligatoriske kurs må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende - jazz (BMUSK)

Forkunnskapskrav

Bestått MUSP4311 eller tilsvarende.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUSK4420 22.5 HØST 2024
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  22.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Utøvende musikkfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU