course-details-portlet

MUSP4331 - Hovedinstrument jazz C

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 100/100 30 minutter

Faglig innhold

Emnet stiller store krav til selvstendig studieinnsats. Individualundervisningen omfatter instrumentale ferdigheter med vekt på improvisasjon. Ensembleundervisningen omfatter repertoarutvikling, improvisasjonspraksis, ensembleledelse, prøveteknikk og samspill. En vesentlig del av ensembleundervisningen vil være studentstyrt og individualisert. I løpet av studiet skal studenten få relevant studiopraksis.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

 • har kunnskap om og behersker hensiktsmessige teknikker for lytting og øving
 • har kunnskap om prestasjonsforberedelse og forebygging av belastningsskader

Ferdigheter:

Kandidaten

 • viser instrumentale/vokale ferdigheter til å kunne realisere sine musikalske intensjoner
 • kan jobbe målrettet og selvstendig, alene og i ensembler
 • tar initiativ til å musisere i ensemble, og viser evne til musikalsk kommunikasjon
 • har improvisatoriske ferdigheter

Læringsformer og aktiviteter

 • Individualundervisning - en time pr. uke i 24 uker.
 • Gruppeundervisning - totalt inntil 44 timer i ensembleprosjekter, gis konsentrert i kortere perioder i løpet av studieåret.
 • Prosjekt - diverse undervisning. Deltagelse i prosjekter, seminarer og konserter er obligatorisk.

Instruction is obligatory and demands minimum 80% attendance.

Obligatoriske aktiviteter

 • Tilfredsstillende deltakelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Eksamen er en konsert på ca 30 minutter. For de som tar eksamen i ensembler er eksamenslengden ca 45 minutter.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende - jazz (BMUSK)

Forkunnskapskrav

Bestått MUSP4321 eller tilsvarende.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUSP4330 22.5 HØST 2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  22.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Utøvende musikkfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU