course-details-portlet

MUSP4717 - Friimprovisasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 100/100 30 minutter

Faglig innhold

Free improvisational tutored training in ensemble. The course is designed in such a way that at least 3 students must be registered for the course, for it to be taught.

Læringsutbytte

Skills:

The candidate:

  • is able to spontaneously create musical forms and structures, solo and in an ensemble.

Læringsformer og aktiviteter

Regular training in free improvisation in ensemble.

Instruction is obligatory and demands minimum 80% attendance.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning.

Mer om vurdering

Practical exam: free improvisation performance in ensemble.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Music Performance (MMUSP)

Forkunnskapskrav

Requires admission to Master of Arts in Music Performance.

Kursmateriell

John Stevens - Search & Reflect

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU