course-details-portlet

MUSP4717 - Friimprovisasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 100/100

Faglig innhold

Veiledet utprøving av friimprovisasjon i ensemble. Emnet er av en slik art at det minst må være 3 studenter påmeldt i emnet for at det skal kunne undervises.

Læringsutbytte

Ferdigheter:

Kandidaten

  • kan spontant skape musikalske former og strukturer solo eller i samspill

Læringsformer og aktiviteter

Regelmessig prøving i friimprovisasjonsensemble.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning.

Mer om vurdering

Praktisk eksamen: friimprovisasjonsframføring i ensemble.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Music Performance (MMUSP)

Forkunnskapskrav

Opptak til masterprogrammet i utøvende musikk.

Kursmateriell

John Stevens - Search & Reflect

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU