Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er arkeolog som jobber med arkeologiske snøfonner i midt-Norge. Jeg er opptatt av alle aspekter av snøfonnarkeologi- fra oppdagelser og dokumentasjon i felt, via undersøkelser og tverrfaglige analyser på labben til publisering og formidling av resultatene.

Jeg jobber for tiden på SPARC prosjektet i samarbeid med NTNU-Vitenskapsmuseet. Og med et prosjekt som fokuserer på historiske og forhistoriske fonner i Sørsamiske fjellområder.

Jeg er koordinator for det internasjonale Frozen Pasts nettverket og er også en av redaktørene for det internasjonale tidskriftet Journal of Glacial Archaeology.

Undervisningsansvar:

Nestleder ved NTNUs Programme for Arkeologi (BARK og MARK)

MA og Phd veileding.

Emneansvar:

ARK1001 Introduksjon til arkeologi (22,5 stp)

ARK2003 BA oppgave i arkeologi (15 stp)

ARK3321 Hospitering (15 stp)

ARK3300 MA thesis in Archaeology- Project Design (15 stp)

Undervisningsutvkling:

- (2017) ansvarlig for innføring av droner (UAVs) i undervisningen på ARK programmet på NTNU. Dette omfatter teoretiske, metodiske og praktisk undervisning på 2000 og 3000 nivåene smat brukt på det årlige feltkurset på Hitra.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

  • Peacock, Elizabeth E.; Callanan, Martin. (2018) The challenge of developing sustainable heritage management and preservation strategies for perennial snow patch artefacts. Contribution of the SPARC Project. Proceedings of the 13th ICOM-CC Group on Wet Organic Archaeological Materials Conference: Florence 2016.
  • Hamill, Jane; Peacock, Elizabeth E.; Callanan, Martin; Vatne, Geir. (2016) The Snow Patch Archaeological Research Cooperation (SPARC): Climate change and vulnerable high mountain heritage artefacts. Proceedings of the 12th ICOM-CC Group on Wet Organic Archaeological Materials Conference Istanbul 2013.
  • Callanan, Martin. (2015) Chronological patterns among archaeological finds from snow patches in Central Norway 1914-2011. Exploitation of outfield resources - Joint Research at the University Museums of Norway.
  • Callanan, Martin Eugene. (2010) Northern Snow Patch Archaeology. A Circumpolar Reappraisal : The Legacy of Gutorm Gjessing (1906-1979).

Rapport/avhandling

  • Foosnæs, Kristin; Stenvik, Lars Fredrik; Callanan, Martin Eugene; Barton, Kevin. (2009) Archaeological Geophysics Workshop. Workshop notes. Stiklestad Nasjonale Kultursenter, 28th & 29th September 2009. 2009.
  • Callanan, Martin Eugene; Bjerck, Hein Bjartmann. (2007) On the Edge - a Survey of Early Mesolithic Informal Tools from Central Norway. 2007.