Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er arkeolog som jobber med arkeologiske snøfonner i Midt-Norge. Jeg er opptatt av alle aspekter av snøfonnarkeologi; fra oppdagelser og dokumentasjon i felt, via undersøkelser og tverrfaglige analyser på labben til publisering og formidling av resultatene.

Jeg var koordinator for det internasjonale Frozen Pasts nettverket og er en av redaktørene for det internasjonale tidskriftet Journal of Glacial Archaeology frem til april 2019. Tidligere prosjekter inkluderer blant annet SPARC prosjektet i samarbeid med NTNU-Vitenskapsmuseet og Åarjelsaemien Tsoevtsh prosjektet i samarbeid med Saemien Sijte med et prosjekt som fokuset her er på kunnskapen rundt bruken av snøfonner i Sørsamiske fjellområder.

Jeg er medlem av UISPP’s HOME (Human Occupations of Mountain Landscapes) Commission og har arranger flere fjell-relaterte sesjoner på ulike internasjonale konferanser.

Undervisningsansvar:

Lederfor NTNUs Programme for Arkeologi (BARK og MARK)

MA og Phd veileding.

Emneansvar:

ARK1001 Introduksjon til arkeologi (22,5 stp) (Med Heidrun Stebergløkken)

ARK1010 Introduksjon til arkeologi for Kulturminneforvaltning (15 stp) (Med Heidrun Stebergløkken)

ARK3321 Praksis (15 stp)

Undervisningsutvkling:

-(2020) Medlem av VR-Learn prosjektet som ledes av Institutt for Geografi, NTNU. Prøveprosjekt om innføring av lavkostnads VR teknologi i store klasser på universitetsundervisning.

- (2019) Leder for DIKU finansiert InternAbroad utvekslingsprosjekt. «The Northern Archaeology and Heritage Exchange Network» arrangerer praksisutvekslinger for Norske studenter i samarbeid med partnere i Canada og USA.

- (2017) Ansvarlig for innføring av droner (UAVs) i undervisningen på ARK programmet på NTNU. Dette omfatter teoretiske, metodiske og praktisk undervisning på -2000 og -3000 nivåene.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

 • Hamill, Jane; Peacock, Elizabeth E.; Callanan, Martin; Vatne, Geir. (2016) The Snow Patch Archaeological Research Cooperation (SPARC): Climate change and vulnerable high mountain heritage artefacts. Proceedings of the 12th ICOM-CC Group on Wet Organic Archaeological Materials Conference Istanbul 2013.
 • Callanan, Martin Eugene. (2010) Northern Snow Patch Archaeology. A Circumpolar Reappraisal : The Legacy of Gutorm Gjessing (1906-1979).

Rapport/avhandling

 • Callanan, Martin Eugene; Bjerck, Hein Bjartmann. (2007) On the Edge - a Survey of Early Mesolithic Informal Tools from Central Norway. 2007.

Andre

 • Callanan, Martin. (2016) Glacial Archaeology- an update. UISPP- Commission Meeting (Human Occupation of Mountain Environments) . UISPP- HOME Commission; DAINST (German Archaeological Institute), Berlin. 2016-04-07 - 2016-04-08.
 • Callanan, Martin. (2016) Icecology - the emerging and disappearing Human Ecology of Alpine Ice. XXI International Conference of the Society for Human Ecology . Society For Human Ecology; Santa Ana, California,. 2016-04-12 - 2016-04-15.
 • Callanan, Martin. (2016) Meltdown: Archaeologists Find Ancient History in Ice and Snow. Witness the Arctic [Fagblad]. 2016-06-17.
 • Callanan, Martin. (2015) Climatic Perspectives on Alpine Snow Patches in Central Norway. Alaska Anthropology Association . AAA; Anchorage. 2015-03-06 - 2015-03-06.
 • Callanan, Martin. (2015) Gefrierschrank der Vergangenheit. Süddeutsche Zeitung [Avis]. 2015-01-02.
 • Callanan, Martin; Rosvold, Jørgen; Norberg, Erik. (2015) Fortid och framtid - frosen arkeologi og biologi i et sørsamisk perspektiv. Foredrag . Gaaltje Sydsamiskt kulturcentrum; Østersund. 2015-05-18 - 2015-05-18.
 • Rosvold, Jørgen; Callanan, Martin. (2015) Reindeer and snow patches - a melting history of interactions. 14th International Arctic Ungulate Conference . International Arctic Ungulate Society; Røros. 2015-08-18 - 2015-08-21.
 • Callanan, Martin Eugene; Skar, Birgitte; Vatne, Geir; Solli, Brit; Peacock, Elizabeth E.; Berthling, Ivar Thoralf. (2012) SPARC-Snow Patch Archaeological Research Cooperation. Frozen Pasts. 3rd International Glacial Archaeology Conference . Yukon Government; Whitehorse. 2012-06-03 - 2012-06-08.
 • Callanan, Martin Eugene. (2011) A Warning from Above: New Finds from Alpine Snow Patches in Central Norway. UNM Dept of Anthropology Colloquium Series . Maxwell Museum/ UNM Anthropology; Hibben Centre, Maxwel Musem, UNM, Albuquerque, NM.. 2011-09-29 - 2011-09-29.
 • Callanan, Martin Eugene. (2011) Archaeological Snow Patches in Context. Brown Bag Lecture . UNM Anthropology; Dept of Anthropology, UNM, Albuquerque, NM. 2011-09-30 - 2011-09-30.
 • Callanan, Martin Eugene. (2011) Norwegian Snow Patch Archaeology and Climate Change. 38th Annual Meeting-Human Responses to Enviromental Change . Alaska Anthropological Association; Fairbanks, Alaska. 2011-03-09 - 2011-03-12.
 • Callanan, Martin Eugene; Barton, Kevin. (2010) Experimental Geophysical Surveying on an Alpine Snow Patch 2008-2009. Alaska Anthropological Association Meeting ; Anchorage. 2010-03-24 - 2010-10-27.
 • Callanan, Martin Eugene; Berthling, Ivar Thoralf; Vatne, Geir; Skinner, Lucy Anne; Airola, Leena Aulikki; Foosnæs, Kristin; Perlikova, Zdenka. (2010) 'All under One Roof'- Multidisciplinary Snow Patch Research at NTNU. Frozen Pasts-2nd International Glacial Archaeology Symposium . IAR-NTNU; Trondheim. 2010-10-05 - 2010-10-07.
 • Ressem, Synnøve; Callanan, Martin Eugene; Vatne, Geir. (2010) Jegerene på fonna. Gemini [Internett]. 2010-09-08.
 • Callanan, Martin Eugene. (2009) Frozen Archives-Ancient Reindeer Hunters and the Snow-patches of Central Norway. Kvelds Forelesning . Yukon Government; Beringia Interpretive Centre, Whitehorse, Yukon. 2009-10-07.
 • Callanan, Martin Eugene. (2009) Snow Patch Archaeology from Central Norway. Public Lecture . Champagne and Aishihik First Nations Project Group; Whitehorse, Yukon. 2009-10-08.
 • Callanan, Martin Eugene. (2009) The Snow Patch Archaeology of Central Norway. Public Lecture . Kwanlin Dün First Nation; Whitehorse. 2009-10-08.
 • Callanan, Martin Eugene; Barton, Kevin. (2009) Eksperimentelle geofysiske undersøkelser. Storbreen, Oppdal 2008-2009. Norsk Arkeolog Møte . SAK, Vitenskapsmuseet, Trondheim; NTNU. 2009-11-05 - 2009-11-07.
 • Callanan, Martin Eugene. (2008) 70 years and counting… Ice patch research from Central Norway. Ötzi, Schnidi and the Reindeer Hunters, Ice Patch Holocene Archaeology and Holocene Climate Change . Archaeological Service of the Canton of BernUniversität Bern; Bern. 2008-08-21 - 2008-08-22.
 • Callanan, Martin Eugene. (2008) Alpin Arkeologi. Schrödingers Katt [TV]. 2008-10-30.
 • Callanan, Martin Eugene. (2008) Northern Snow Patch Archaeology. A Circum Polar Reappaisal. The Legacy of Guttorm Gjessing. . IAR-NTNU; Trondheim. 2008-10-10 - 2008-10-12.