course-details-portlet

ARK3004 - Praksisopphold

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 1/2
Rapport 1/2

Faglig innhold

Emnet tar sikte på å gi arbeidslivserfaring ved arkeologiske og andre relevante kulturhistoriske museer samt arkeologiske forvaltnings- og forskningsinstitusjoner. Det forutsettes at studenten deltar i godkjent arbeids- og/eller formidlingsopplegg og blir gitt informasjon om og opplæring i relevante oppgaver ved vertsinstitusjonen. Praksisperioden vil også være et viktig ledd i bygging av nettverk mellom personer og institusjoner nasjonalt og internasjonalt.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten
- har bred innsikt i og forståelse for utøvelse av arkeologifaget, og hvordan den daglige virksomheten drives ved museer, forvaltnings- og forskningsinstitusjoner
- har inngående kjennskap til oppbygging og virkemåte for vertsinstitusjonen for praksisoppholdet, og dens plass/funksjon som forvaltnings-, formidlings- eller forskningsinstitusjon

Ferdigheter: Kandidaten
- har inngående praktisk erfaring fra ett eller flere av vertsinstitusjonens arbeidsområder, og har grunnleggende innsikt i muligheter og utfordringer i utvikling av faglig samarbeid og nettverk
- kan presentere og problematisere vertsinstitusjonens rolle og særtrekk

Læringsformer og aktiviteter

Studenten skal ha en hovedarbeidsoppgave under hospiteringsperioden, men også delta i vertsinstitusjonens daglige oppgaver under ledelse av en ansvarlig veileder på stedet. Aktivitetene vil derfor variere etter hvilke oppgaver institusjonen har. Studenten skal følge en på forhånd godkjent plan (emneansvarlig i samråd med veileder) for opplæring. Emnet bedømmes med bestått/ikke bestått basert på evaluering ut fra studentens rapport etter praksisoppholdet, samt skriftlig evaluering gitt av vertsinstitusjonen.

Obligatorisk seminar der studenten presenterer vertsinstitusjonen og praksisoppholdet for øvrige MA-studenter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse i godkjent opplæringsopplegg

Mer om vurdering

Emnet bedømmes med bestått/ikke bestått basert på evaluering ut fra studentens rapport etter hospiteringen, samt skriftlig evaluering av praksisperioden gitt av vertsinstitusjonen. Det er en forutsetning at praksis er bestått før studenten får levert rapporten. Begge deler (praksis og rapport) er gjensidig avhengig av hverandre, og må derfor være bestått i samme semester. Ved stryk må derfor begge deler tas på nytt igjen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Arkeologi (MARK)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i arkeologi.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkeologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Rapport 1/2

Utlevering 15.10.2020

Innlevering 30.10.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Praksis 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Rapport 1/2 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Praksis 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU