Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt/arbeidsområde

Bachelor Ergoterapi

Emneansvarlig ERG1041, ERG2001 og ERG2011

Hovedtemaer:

Ergoterapi teori

ReHabilitering

Ergoterapi metode

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling