Bakgrunn og aktiviteter

Stipendiat (75%, 2020-2024) og universitetslektor ved Bachelor ergoterapi campus Gjøvik (25%). Forskningsområder i hovedsak kommuneergoterapi og kognitiv rehabilitering etter hjerneskade.

Bakgrunn
Utdannet ergoterapeut i Oslo 1994-97, jobbet først i privat praksis i Bremen, Tyskland, med barn med sanseintergrasjonsvansker som førte til lærevansker og sosiale utfordringer. Senere erfaring fra Sunnaas rehabiliteringssykehus ved avdeling for hjerneslag, ved nevrologisk rehabiliteringssenter i Hamburg, Tyskland, og fra 2006-2014 som kommuneergoterapeut i Østre Toten. Begynte som høgskolelektor ved Bachelor ergoterapi, først deltid i 2013, før fulltid i 2014. Master i ReHabilitering avsluttet i 2012 ved det som nå er OsloMet. Masteroppgaven var en kvalitativ studie om erfaringene med kommunebasert rehabilitering intervjuet fem år etter traumatisk hjerneskade. Nåværende phd-prosjekt er en evaluering av en ergoterapiintervensjon (PRPP) brukt i kommunerehabilitering for å øke mestring av hverdagsavktiviteter for personer med kognitive vansker etter ervervet hjerneskade.
 
Arbeidsoppgaver
Underviser ved alle tre år på ergoterpeututdanninga; hovedsaklig ergoterapi begreps- og prosessmodeller, ergoterapi i rehabilitering og kommunebasert praksis, aktivitetsvitenskap, retten til aktivitet (Occupational Justice), forflytningsteknikker og veiledning av bacheloroppgaver.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling