Bakgrunn og aktiviteter

PhD i sosiologi på tema om kvinners erfaringer med mammografiscreening.

Har også forsket på brukermedvirkning i psykisk helsevern, samhandlingsreformen, velferdsteknologi, livsstilsendring og frivillig arbeid i pleie- og omsorgssektoren.

Underviser i kvalitative metoder og helsesosiologi.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Andre

  • Solbjør, Marit. (2020) Pasienterfaringer med brukermedvirkning i «Pakkeforløp for kreft». Temamøte Vardesenteret . Vardesenteret, St. Olavs hospital; Trondheim. 2020-10-02.
  • Solbjør, Marit; Bathen, Tone Frost; Brøgger, Helga Maria; Nydal, Rune. (2020) KUNSTIG INTELLIGENS I KREFTDIAGNOSTIKK - MELLOM HÅP, REALISME OG ETISKE UTFORDRINGER. KUNSTIG INTELLIGENS I KREFTDIAGNOSTIKK - MELLOM HÅP, REALISME OG ETISKE UTFORDRINGER . NTNU og Digitalt Liv Norge; Litteraturhuset Trondheim. 2020-11-26.
  • Solbjør, Marit; Gilstad, Heidi; Sand, Kari; Das, Anita; Melby, Line. (2020) Shared decision making in standardized cancer patient pathways in Norway – patient experiences. International Conference of Integrated Care ICIC2020 . International Foundation of Integrated Care; Digitalt. 2020-09-30.
  • Solbjør, Marit; Ljunggren, Birgitte; Kleiven, Hanne Hestvik. (2020) Health personnel's experiences with implementation of welfare technology in home care services. International Conference of Integrated Care ICIC2020 . International Foundation of Integrated Care; Digitalt. 2020-09-23.
  • Ådnanes, Marian; Kaspersen, Silje Lill; Melby, Line; Lassemo, Eva; Solbjør, Marit. (2020) Pakkeforløp for psykisk helse og rus - bidrar det til et mer helhetlig og koordinert tilbud? Fagfolks erfaringer gjennom første året av reformen. Helsetjenesteforskningskonferansen 2020 - Gode helsetjenester for alle . Folkehelseinstituttet; Oslo. 2020-03-10 - 2020-03-11.
  • Foldal, Vegard Stolsmo; Aasdahl, Lene; Standal, Martin Inge; Hagen, Roger; Johnsen, Roar; Solbjør, Marit; Fimland, Marius Steiro; Fossen, Heidi; Jensen, Chris; Bagøien, Gunnhild; Halsteinli, Vidar; Fors, Egil Andreas. (2018) Effekten av motiverende intervju på tilbakeføring til arbeid: En randomisert studie. Seminar FoU-enheten Helse og arbeid ved Helse Midt-Norge RHF . FoU-enheten Helse og arbeid ved Helse Midt-Norge RHF; Trondheim. 2018-03-14 - 2018-03-14.