Bakgrunn og aktiviteter

PhD i sosiologi på tema om kvinners erfaringer med mammografiscreening.

Har også forsket på brukermedvirkning i psykisk helsevern, samhandlingsreformen, velferdsteknologi, livsstilsendring og frivillig arbeid i pleie- og omsorgssektoren.

Underviser i kvalitative metoder og helsesosiologi.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner